آزمون غربالگری زبان نوشتاری

آزمون غربالگری زبان نوشتاری

یکی از آزمونهای مطرح در زبان نوشتار آزمون غربالگری زبان نوشتاری آستون است.

نام کامل این آزمون به انگلیسی آزمون

The Aston index: a screening procedure for written language difficulty

است.

توسط tampson طراحی گردیده است.

یک ازمون غربالگری کامل وتحقیق شده است-

مهارتهای پیش نیاز خواندن را تجزیه تحلیل می کند وبنابراین ارتباط تنگاتنگی با یادگیری زبان کلامی دارد.-

برای کودکان ۱۰-۵ سال طراحی شده است.

ودارای دو بخش است

۱-توانایی های زیر بنایی عمومی

۲-ایتم های عملی

تست اول شامل :

۱-ازمون کلمه

۲-ازمون ترسیم ادم

۳-matrices 4-تست خواندن

۵-تست هجی کردن درجه بندی شده .

ازمون دوم شامل

۱-بعضی ازمون های توالی حافظه

۲- تمیز صدا

۳ کارهای ترکیب صداها

نمرات دو بخش دو الگو را طراحی می کنند.

 از این طریق نقاط قوت و ضعف کودک مشخص می گردد.

که هم در گروه هم سالان و هم به صورت انفرادی مشخص می شود.

محققان بحث می کنند که احتمالأ بتوانیم افراد در خطر را تشخیص بدهیم .

به نظر انها بهترین پیشگویی مشکلات خواندن بعدی ازمون توالی حافظه شنیداری و ازمون ترکیب صداهاست .

این ازمون کودکانی که دارای مشکلات زبانی پراکنده وسطح بالایی را دارد مفیدترین وکاراترین ازمون است.

برای مشکلات یادگیری عمومی و مشکلات خواندن در مدرسه نیز همانگونه است .

دو سؤال کاربرد های رسمی را خلاصه می نماید:

۱-ایا ازمون برای کودک مناسب است

۲-ایا انچه را که شما میخواهید بدانید را به شما خواهد گفت؟

اگر ارزو داشته باشیم که ازمون بتواند کودک رابا هم سن و سالانش مقایسه نماید ضروری است که به چگونگی هنجاریابی ازمون دقت کنیم.

اگر هدف نقاط قوت و ضعف کودک باشد که با دقت در جزئیات پاسخ شخص مشخص می گردد.

تلاش برای تفسیر معنی نمرات از لحاظ زبان عملکردی ممکن است ضعف های ازمون را مشخص سازد .

اطلاعات به دست امده معمولأ از طریق محدودی از رفتارها است.

که تلاش برای ارتباط با برنامه درمانی طیف وسیعی از مشاهدات را می طلبد.

نتایج ازمون باید بتواند شناسایی کند مناطقی را که در نقطه شروع به ان متمرکز شویم تا تحلیل بیشتری رااز ازمون و وضعیت درمان به عمل اوریم.

  منجر به نیاز به ازمون های غیراستاندارد می گردد که تفسیر انها نیز مشکل می باشد.

بنابراین نقاط مناسب برای درمان به عنوان یک پیشرفت طبیعی تر فرایند ارزیابی استخراج می گردد.

درواقع بعضی از این روندها برنامه زبانی را پیشنهاد می نماید.

4.9
درحال ارسال
امتیاز کاربر 4 (1 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

پاسخی را بگذارید

درحال ارسال

سه × 2 =