اتیسم / اوتیسم در ICD10

اتیسم / اوتیسم در ICD10

تقسيم بندي اتیسم / اوتیسم در ICD10 :

راهنماي بين المللي طبقه بندي بيماري ها (ويرايش دهم ICD10) [1] مشخصات اصلي اتیسم / اوتیسم در ICD10 را:

الف– تخريب کيفي در تعامل اجتماعي

ب– تخريب کيفي در برقراري رابطه

ج– الگوهاي محدود، تکراري وکليشه اي در رفتار، علايق و فعاليتها مي داند

و در علايم اتيسم به

الف– آسيب ارتباطي

ب- الگو هاي فعاليتي، علاقه اي و رفتاري كليشه اي، تكراري و محدود

ج- عملكرد غير عادي و يا تاخيري دريکي ازجنبه هاي زير قبل از سه سالگي

الف- تعامل اجتماعي

                        ب- زبان به كاربرده شده در ارتباط اجتماعي و

                      ج- بازي تخيلي نيز اشاره مي کند ( انجمن روانپزشکان آمريکا[2]، 2000).

[1] -ICD10

[2]-APA

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.