نظريه ي انسجام مرکزي

نظريه ي انسجام مرکزي

 نظريه ي انسجام مرکزي:

يکي از نقص هاي شناختي بيماران مبتلا به اختلالات طيف اتيسم به نام نظريه ي انسجام مرکزي معروف است(فريث[1]، 1989).

تبيين نظريه ي انسجام مرکزي مشکل است و اساس آن يکپارچه کردن اطلاعات در يک بافت مي باشد که به نام گشتالت معروف است.

مغز  اطلاعات را بصورت  کلي و يکپارچه پردازش می کند.  در صورت وجود نقص، پردازش جز به جز انجام میدهد.

فريث ادعا مي کند که کودکان اتيسم در آزمون يافتن اشکال پنهان[2] و در زير آزمون طراحي مکعب آزمون هوش وکسلر کودکان و بزرگسالان توانايي فوق العاده ايي را از خود نشان مي دهند (شاه و فريث[3]، 1983). اين توانايي از آنجا ناشي مي شود که بافت بر اين توانايي تاثيري ندارد (شاه وفريث،1993).

هپ[4] گزارش نمود که کودکان مبتلا به اختلالات طيف اتيسم هنگام خواندن نمي توانند از بافت استفاده نمايند و هم صداها[5] نيز اشتباه تلفظ مي شوند.

مطالعات اخير نشان داده اند که کودکان اتيسم در شناسايي تصاوير آشنا درصورت ارايه ي کل آن تصوير و يا ارايه ي جز به جز آن تصوير توانايي برابري را دارند. افراد غير اتيستيک وقتي که کل چهره ارايه مي گردد توانايي بيشتري را نسبت به حالتي نشان مي دهند که آن تصوير به صورت جز به جز ارايه مي گردد (کامپبل[6]، بارون کوهن و والکر[7]، 1995).

نظريه ي انسجام مرکزي

اتيسم را

توانايي بالقوه در شيوه ي درک غير کلي،

تکه اي و شماي شناختي غيرعادي

در نظر مي گيرد که اين نظريه ي قابل تاملي است.

حالت خاص نادرست این نظریه :

در يک حالت خاص اين ديدگاه  نادرست است.

زماني که از کودک اتيسم  فعاليت خطی خواسته مي شود  توانايي يکپارچه کردن اطلاعات وجود دارد

نمونه اي از اين فعاليت ها عبارتند از

الف- آزمونهاي نتيجه گيري گذرا (الف>ب، وب>پ، بنابراين الف ؟ پ)

ب- آزمون هاي استدلال عددي (الف بايد ب شود بنابراين پ بايد ؟ شود) و

پ- آزمون هاي استدلال قياسي (تمام گربه ها ميو ميو مي کنند، رکس يک گربه است بنابراين رکس ؟) (سيمون بارون کوهن، 1999).

به نظر فريث فرضيه ي تئوري ذهن و انسجام مرکزي فرآيند هاي مستقلي هستند.

مبتلایان اتيسم با عملکرد بالا در تکاليف تئوري ذهن موفق، اما در انجام تکاليف انسجام مرکزي شکست مي خورند.(مانند تکاليف مربوط به هم صدا ها که اين خود شاهدي بر مستقل بودن دو فرآيند ذکر شده است.)

به طور مختصر مي توانيم بگوييم

تئوري انسجام مرکزي  صحيح است و مبتلایان اتيسم در تکاليفي  وابسته به بافت،  ناتوان مي باشند.

[1]-Frith

[2] -Embedded Figures Test

[3]-Shah and Frith

[4] -Happe

[5] -Homophone

[6] – Campbell,R,Baron-Cohen, S,&Walker,J

[7]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.