دکترای گفتاردرمانی

دکتر جعفر معصومی

دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارشناس ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

دارای بیش از ۲۰ سال سابقه کار در اختلالات گفتار و زبان

استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز

استاد دانشگاه فرهنگیان تبریز

بیشتر بدانیم

نهایت مغز مذکر اتیسم [۱]:

در این فصل دیدگاه جدیدی را توضیح خواهیم داد که رشد مغز را با دید دیگری می بیند و با دانش ما در مورد اتیسم ارتباط نزدیکی دارد. نهایت مغز مذکر اتیسم به قبول ایده ی مغز مردانه وابسته است که در روانسنجی تعریف شده است. زیر بنای  ایده ی نهایت مغز مذکر اتیسم، مطالعات و تحقیقات، در مورد تفاوت های شناختی دو جنس می باشد در ادامه به صورت مختصر این تفاوت ها را توضیح خواهیم داد

شواهد تفاوت شناختی زنان و مردان:

براساس برخی یافته های کلیدی در تئوری نهایت مغز مذکر اتیسم، زنان در موارد زیر تواناییهای بیشتری را نسبت به مردان از خود نشان می دهند (بوفری[۲] و گری[۳]، ۱۹۷۲؛ کیمورا[۴]، ۱۹۹۲؛ هالپرن[۵]، ۱۹۹۲؛ مک گی[۶]، ۱۹۷۲؛ گییری[۷]، ۱۹۹۶).

وضعیت شناختی زنان

الف_ تکالیف زبانی (شبیه تکالیف روانی زبانی[۸] کلماتی که با حرف ل شروع را بگو) .میزان رشد زبانی زنان سریعتر و احتمال ابتلای آنها به آسیب های ویژه ی زبانی کمتر است (هایدی[۹] و لیین[۱۰]، ۱۹۸۸؛ بی شاپ[۱۱]، ۱۹۹۰).

ب_ آزمون قضاوت اجتماعی (هال[۱۲]، ۱۹۷۷؛ هالپرن، ۱۹۹۲؛ آرگلی[۱۳] و کوکی[۱۴]، ۱۹۷۶).

ج- میزان همکاری و همدردی (هات[۱۵]، ۱۹۷۲).

د- شناسایی سریع آیتم های قابل تطبیق (که به عنوان سرعت درکی[۱۶] نیز شناخته می شود) (کیمورا، ۱۹۹۲).

ق- روانی ایده ای[۱۷] (مثال تعدادی اشیا با رنگ یکسان را نام ببر) (کیمورا، ۱۹۹۲).

ح- هماهنگی حرکتی ظریف (مانند قرار دادن قطعات پازل ریز در جای خود) (کیمورا، ۱۹۹۲).

چ- آزمون محاسبات ریاضی (کیمورا، ۱۹۹۲).

خ- بازی نمادین در کودکی[۱۸] (هات، ۱۹۷۲).

وضعیت شناختی مردان

مردان نیز در تواناییهای زیر نسبت به زنان توانا تر هستند

الف- استدلال ریاضی مخصوصا در هندسه و مشکلات محاسباتی (لومیس و استیونسون، ۱۹۹۰؛ استیونسون و همکاران، ۱۹۹۰؛ مارشال و اسمیت، ۱۹۸۷؛ استینکمپ و همکاران،۱۹۸۵؛ جانسون، ۱۹۸۴؛ میلس، آبلراد، و استامپف، ۱۹۹۳).بنیوو استانلی در ۱۹۸۰ و ۱۹۸۳ نسبت زنان به مردان را در محاسبات سطح بالا ۱۳ به ۱ گزاراش نمودند.

ب- تکالیف تصاویر پنهان (مثلا پیدا کردن تصویر جزیی از یک تصویرکل) (ویتکین و همکاران، ۱۹۷۱).

ج- تکالیف چرخش ذهنی (بطور مثال اگر یک تصویر بچرخد چگونه مشاهده خواهد شد و یا وقتی یک کاغذ سقوط می کند چگونه به نظر خواهد رسید) (»استرس و ساندرس، ۱۹۹۳؛ کالیچمن،۱۹۸۹).

پ- برخی مهارتهای فضایی (نه همه ی آنها) عمدتا هندسه ی اقلیدسی (لین و پترسون، ۱۹۸۵؛ گیلگر و هو، ۱۹۸۹؛ لاو، پلیگرینو و هانت، ۱۹۹۳؛ ویر، ویر و برایدن، ۱۹۹۵؛ ویتلسون، ۱۹۷۶). برتر بودن مردان در مهارتهای فضایی از کودکی مشخص می باشد (کرنس و برنباوم،۱۹۹۱).

ح- فعالیتهای حرکتی هدف مدار شبیه هدایت و یا تفسیر موشکی یا پرتاب شونده ها بدون در نظر گرفتن تمرین (کیمورا، ۱۹۹۲؛ بوفری و گری، ۱۹۷۲).

شواهدی که نشان می دهد مغز مردان و زنان در دوران جنینی تعیین می شود

بعد از حاملگی سلول های جنین تمایز را آغاز می نمایند.در جنین مذکر زنو تایپ ایکس_ایگرگ رشد بیضه ها را کنترل می نماید.در حدود هشت هفتگی بیضه های رشد یافته و شکل گرفته شروع به ترشح هورمون تستسترون می نماید. یافته ها نشان می دهد که این هورمون روی رشد مغزی جنین تاثیر می گذارد و بنابراین تفاوت جنسیتی از دوران جنینی کاملا مشخص می باشد. در موشها تاثیر عضله سازی تولید تستسترون مشخص گردیده است (رهییس، شراین و گورسکی، ۱۹۹۰).

نوزاد مونث انسان بعد از تولد تحریکات اجتماعی طولانی مدت تری را دریافت می نماید (مانند چهره ها و اصوات) در صورتیکه نوزاد مذکر بیشتر در معرض تحریکات مکانی_ فضایی قرار می گیرد (گودیناح، ۱۹۵۷؛ ایبل_ ایبیلسفلدت، ۱۹۸۹؛ مک گوینس و پریبام، ۱۹۷۹).

سطح تستسترون پیش از زایمان که به وسیله ی آمینوسنتز ارزیابی می شود توانایی بینایی فضایی را  پیشگویی می نماید (گریمشاو، سیتارینیوس و فاینگان، ۱۹۹۵).آزاد شدن تستسترون در این مرحله از زندگی جنینی روی رشد مغز تاثیر می گذارد و منجر به ایجاد مغز مردانه و زنانه می گردد.

[۱] – The extreme- male- brain theory of autism

[۲] -Buffery

[۳] -Gray

[۴] -Kimura

[۵] -Halpern

[۶] -McGee

[۷] -Geary

[۸] -Verbal Fluency Task

[۹] -Hyde

[۱۰] -Linn

[۱۱] -Bishop

[۱۲] -Hall

[۱۳] -Argyle

[۱۴] -Cooke

[۱۵] -Hat

[۱۶] -perceptual speed

[۱۷] -Ideational Fluency

[۱۸] -Pretend play

صفحه اصلی
فروشگاه
چرا مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز
تنظیم وقت ملاقات
گروههای تبادل نظر
خدمات مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز