دکترای گفتاردرمانی

دکتر جعفر معصومی

دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارشناس ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

دارای بیش از ۲۰ سال سابقه کار در اختلالات گفتار و زبان

استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز

استاد دانشگاه فرهنگیان تبریز

بیشتر بدانیم

 مطالعات ذهن خوانی

خلاصه ی نتایج  مطالعات ذهن خوانی کودکان  اتیسم/ اوتیسم

در اینجا ما به  بررسی تئوریهای مطالعات ذهن خوانی میپردازیم. در این مطالعات رشد کودکان عادی ۴ ساله توانایی انجام تکالیف را  دارند. حال ببینیم وضعیت کودکان اتیسم چگونه است.

نتایج مطالعات ذهن خوانی در آزمونهای تمایز ذهنی_ واقعی

اکثریت کودکان اتیسم به آزمونهای تمایز ذهنی_ واقعی[۲۰] به صورت شانسی پاسخ می دهند. (بارون کوهن، ۱۹۸۹). این کودکان نمی توانند بین شی واقعی و شی تخیلی تمایز قایل شوند.

کدامیک از موارد زیر را می توانیم لمس نماییم؟ بیسکویت و یا یک تفکری از بیسکویت.

در این آزمون کودک ۳ ساله ی طبیعی سریع متوجه می شود.

در حالیکه کودکان  اتیسم / اوتیسم به این پرسش به صورت تصادفی پاسخ می دهند.

نتایج مطالعات ذهن خوانی در توصیف وضعیت ذهنی

کودکان اتیسم (اوتیسم) عملکرد مغز را به درستی متوجه می شوند ولی از عملکرد ذهن درک ضعیفی دارند (بارون کوهن، ۱۹۸۹). آنها میدانند که مغز باعث می شود که ما حرکت کنیم و کارها را انجام بدهیم.  ولی نمیتوانند به طور خود انگیخته عملکرد ذهنی ،ذهن[۲۱] را متوجه شوند (مانند تفکر، رویا، آرزو).

کودکان سه ساله  این اصطلاحات را برای توصیف وضعیت ذهنی خود به کار می برند (ولمان و ایستس، ۱۹۸۳).

نتایج مطالعات ذهن خوانی در تمایز بین واقعیت و ظاهر

بیشتر کودکان  اتیسم نمی توانند بین واقعیت و ظاهر[۲۲] تمایز قایل شوند (بارون کوهن ۱۹۸۹). آنها نمی توانند ایراد شی را توصیف نمایند.  آنها نمی توانند بین چیزی که شی شبیه آن است. و  آنچه که واقعا آن شی است تمایز قایل شوند.

مثلا این چیست؟

             یک شکلات قرمز رنگ در شکل یک سیب

پاسخ کودک ۴ ساله:

           شی مبهم

          شبیه چیست؟ و واقعا چه چیزی است؟

           او پاسخ می دهد که شبیه سیب است ولی در واقع شکلات است (فلاول، فلاول و گرین، ۱۹۸۳).

پاسخ کودک اتیسم

         او فقط به یک بعد شی دقت می کند و پاسخ می دهد. 

         اون شبیه چیه؟

       اون شبیه یک سیبه و واقعا هم یک سیب است.

نتایج مطالعات ذهن خوانی درآزمون ایده ی اشتباه:

بیشتر کودکان اتیسم در آزمونهای اولین ترتیب ایده ی اشتباه[۲۳] ناتوان هستند. آنها در آگاهی از ایده های مختلف افراد دیگر نقص دارند.

( بارون کوهن و همکاران،۱۹۸۶؛ . پرنر، فریث، لسلی و لیکام، ۱۹۸۹؛ سویتنهام، ۱۹۹۶؛.  رد و پترسون، ۱۹۹۰).

نتایج مطالعات ذهن خوانی در آزمون سالی و سارا:

افراد  اتیسم در آزمونهایی که دیدن منجر به دانش می شود شکست می خورند. (بارون کوهن و گود هارت، ۱۹۹۴؛ لسلی و فریث، ۱۹۸۸).

برای مثال

به کودک دو عروسک نشان میدهیم. 

                      یکی از آنها به درون جعبه نگاه می کند. دیگری آنرا لمس می کند.

       از او می پرسیم کدامیک می داند  داخل جعبه چیست؟

                    کودکان اتیسم به این سوال شانسی پاسخ می دهند.

                    کودک طبیعی سه یا چهار ساله قضاوت درستی را انجام می دهد. 

                    عروسکی که به درون جعبه نگاه می کند. می داند داخل آن چیست.

توانایی جداسازی واژه های ذهنی:

کودکان طبیعی توانایی جداسازی واژه های ذهنی[۲۴] (مانند تصور، دانش و آگاهی) را از لیست کلمات خود دارند.

اکثر کودکان مبتلا به اتیسم این کار را به صورت شانسی انجام می دهند. (بارون کوهن، رینگ، موری آرتی، شیمیتز، کوستا و یل، ۱۹۹۴).

کودکان اتیسم توانایی جداسازی واژه های توصیف کننده ی وضعیت فیزیکی بدن را دارند.

واژه های بیان کننده وضعیت ذهنی:

در گفتار خود انگیخته ی کودکان اتیسم واژه های بیان کننده ی وضعیت ذهنی مشاهده نمی شود. (تاگر، فلوسبرگ، ۱۹۹۲؛ بارون کوهن و همکاران، ۱۹۸۶).

در کودکان طبیعی در سنین ۱۸ تا ۳۶ ماهگی واژه هایی مانند

                                                           فکر می کنم.

                                                          می دونم. 

                                                        تصور می کنم.

                                                        آرزو می کنم.

                                                       امیدوارم و غیره

به طور خود انگیخته تولید شده و در جای درستی استفاده می گردد (ولمان، ۱۹۹۰).

در گفتار خود انگیخته ی کودکان اتیسم این واژه ها دیده نمی شود و در صورت وجود نیز فراوانی آن کم است.

بازیهای نمادین خود انگیخته :

تولید بازیهای نمادین خود انگیخته[۲۵] در این کودکان صدمه دیده است. (بارون کوهن، ۱۹۸۷؛ وینگ، گوولد، یاتیس و بریرلی، ۱۹۷۷؛ لویس و بوچر، ۱۹۸۸).

بازی نمادینی که در این آزمون به کار میرود. باید ساده باشد. چون باید در انجام آن وضعیت ذهنی وانمود کردن نیز مد نظر قرار گیرد.

کودک دوساله بدون هیچ تلاشی می تواند بین انجام واقعی عمل و وانمود کردن انجام آن عمل تفاوت قایل شود (لسلی، ۱۹۸۷). گاهی مادر واقعا غذا می خورد (قاشق را در دهان می گذارد و غذای واقعی می خورد ). در حالیکه در مواقع دیگر مادر وانمود می کند که غذا می خورد. (خودکار را در دهان می گذارد و ادای خوردن در می آورد و می خندد).

کودکان معمولی سریعا چنین رفتار هایی را متوجه می شوند و خودشان نیزچنین رفتار هایی را انجام می دهند.  در تشخیص دنیای ذهنی از دنیای واقعی نیز هیچ مشکلی ندارند.

کودکان اتیسم معمولا کمتر وانمود سازی می کنند. هنگام مشاهده آن نیز سر در گم می شوند.  نمی توانند بین واقعیت و وانمود کردن تمایز قایل شوند.

فهم دلایل عواطف در کودکان اتیسم / اوتیسم

کودکان عادی دلایل عواطف را می فهمند (مانند عکس العمل به وضعیت فیزیکی).

کودکان اتیسم علل ذهنی عواطف را متوجه نمی شوند (مانند عقاید). (بارون کوهن، ۱۹۹۱؛ بارون کوهن، اسپیتز و کروس، ۱۹۹۳).

برای مثال اگر احمد واقعا زمین خورده و پایش زخمی شده احساس ناراحتی می کند. اگر احمد واقعا کادویی گرفته خوشحال می شود. اما این نکته را به خوبی متوجه نمی شوند. که احمد اگر کادو بگیرد حتی اگر این کادو واقعی نباشد او خوشحال خواهد بود.

کودکان عادی در حدود سن ۴ سالگی عواطف وابسته به ایده را به خوبی متوجه می شوند.

تفسیر وضعیت نگاه:

کودکان اتیسم در شناسایی ناحیه ی چشم در صورت[۲۶] مشکل دارند. وضعیت چشم در صورت می تواند فکر کردن و یا نیاز را نشان دهد. (برون کوهن و کروس، ۱۹۹۲؛ بارون کوهن، کامپبل، کارمیلوف اسمیت، گرانت و والکر، ۱۹۹۵).

کودکان عادی می توانند وضعیت نگاه کردن را تفسیر نمایند.

هدف و نیت فعالیتها :

کودکان اتیسم در تشخیص تصادفی و یا هدفمند بودن پدیده ها نقص دارند (فیلیپس، ۱۹۹۳). این کودکان نمی توانند تشخیص دهند. که آیا فرد از انجام کاری هدفی داشته و یا آن پدیده به صورت تصادفی اتفاق افتاده است.

فریب در کودکان اتیسم:

آنها نمی توانند فریب بدهند (بارون کوهن، ۱۹۹۲؛ سودین و فریث، ۱۹۹۲). بنابراین می توانیم حدس بزنیم که آنها نمی دانند که ایده های انسانها می تواند تغییر نماید.  انسانها می توانند عقایدشان را دستکاری نمایند.

کودکان طبیعی در سن ۴ سالگی کاملا میتوانند خود را با دروغ گفتن هماهنگ نمایند. و متوجه دنیای ذهنی انسانهای دیگر می شوند.

درک کنایه:

بیشتر کودکان  اتیسم در آزمونهای درک کنایه، ریشخند ومسخره کردن مشکل دارند.  این حالات گفتار را تنها با نیت گوینده می توانیم تفسیر نماییم. تفسیر تحت اللفظی آنها امکان ندارد (هیپ، ۱۹۹۴).

این یافته ها نشان می دهد که کودکان اتیسم به کلمات واقعی گفته شده آگاهی دارند. اما با واژه های ذهنی و معانی مجازی آنها مشکل دارند.

کاربردشناسی کودکان اتیسم:

اکثر کودکان اتیسم نمی توانند ابعاد کاربرد شناسی را در گفتار خود تولید نمایند. (بارون کوهن، ۱۹۸۸؛ تاگر_ فلاسبرگ، ۱۹۹۳).  خطا در قوانین کاربرد شناسی را تشخیص نمی دهند.

کودکان طبیعی به نواقص اصول کاربرد شناسی حساس هستند. اما کودکان اتیسم این حساسیت را ندارند.

بیشتر قوانین کاربرد شناسی گفتار گوینده را با انتظارات، داتسته ها و یا علایق شخص مرتبط می نماید. بنابراین میتواند به شکل واقعی با حساسیت ذهنی شخص دیگر ارتباط برقرار نماید.

نمادهای ذهنی در اتیسم:

یبشتر کودکان اتیسم در فهم نمادهای عینی (نقاشی ها ، عکسها، نقشه ها و مدلها) مشکل ندارند. در حالیکه نمی توانند نمادهای ذهنی شبیه عقاید را متوجه شوند. (چارمن و بارون کوهن،۱۹۹۲؛ چارمن و بارون کوهن، ۱۹۹۵؛ لیکام و پرنر، ۱۹۹۱؛ لسلی و تایسس، ۱۹۹۲).  ویژگیهای خاصی در نمادهای ذهنی وجود دارد که سبب می شود کودکان اتیسم در درک آنها مشکل داشته باشند.

قضاوتهای روانشناختی اتیسم:

قضاوت منطقی آنها در مورد کلمات عینی آسیب ندیده است. اما آنها در قضاوتهای روانشناختی در مورد کلمات ذهنی مشکل دارند (اسکات و بارون کوهن، ۱۹۹۶).

همه ی شواهدی  بالا نشاندهنده نقص درک  وضعیت های ذهنی است.  اتیسم را متوانیم شامل درجه ای از کور ذهنی بدانیم. (بارون کوهن،۱۹۹۰؛ بارون کوهن، ۱۹۹۵).

نکات مهم در آزمون ایده اشتباه:

تعداد بسیار کمی از کودکان اتیسم می توانند آزمون اولین ایده ی اشتباه اولین دستور[۲۷]را پاسخ دهند. (آزمون اولین دستور تفسیر چیزی است که یک شخص فکر می کند). اما این کودکان اغلب به آزمون دومین دستور ایده ی اشتباه پاسخ نادرست می دهند (بارون کوهن، ۱۹۸۹). این آزمون آزمون آگاهی یک شخص از تفکرات شخص دیگر می باشد.

این آزمون معمولا به وسیله کودکان ۵ تا ۶ ساله ی طبیعی به درستی انجام می شود.  کودکان اتیسم با سن ذهنی بالاتر قادر به انجام این آزمون نمی باشند.

خلاصه نتایج مطالعات ذهن خوانی

تاخیر رشدی  در مهارت ذهن خوانی این کودکان وجود دارد (بارون کوهن، ۱۹۹۱).

برخی از کودکان  اتیسم با عملکرد بالا و بزرگسالان می توانند آزمون دستور دوم را با موفقیت پشت سر بگذرانند. (بوولر، ۱۹۹۲؛ اوزونوف، پنینگتون و روگرس، ۱۹۹۱؛ هاپی، ۱۹۹۳).

کودکانی که در آزمون دستور دوم موفق هستند. می توانند در آزمون مناسب درک زبان انتزاعی نیز موفق باشند (هاپی، ۱۹۹۳). این افراد در آزمون ذهن خوانی بزرگسالان از خود نقص نشان می دهند (بارون کوهن، جولیفی، مورتیمور و روبرستون).

موفق شدن افراد بزرگسال در آزمون کودکان ۶ ساله  به خاطر اثر اوج نقص ذهن خوانی دایمی آنها را بپوشاند.

با توجه به یافته های بالا  نتیجه میگیریم که اکثر کودکان مبتلا به اتیسم در رشد تئوری ذهن مشکل دارند.

صفحه اصلی
فروشگاه
چرا مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز
تنظیم وقت ملاقات
گروههای تبادل نظر
خدمات مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز