علایم اتیسم / اوتیسم در منابع گفتاردرمانی

علایم اتیسم / اوتیسم در منابع گفتاردرمانی

علایم اتیسم / اوتیسم در منابع گفتاردرمانی:

علایم اتیسم / اوتیسم در منابع گفتاردرمانی  به صورت نقص و يا عدم وجود يكي از مهارت هاي زير ذکر گرديده است این علایم اتیسم / اوتیسم یا باید اصلا وجود نداشته باشد و یا در صورد وجود این نقصی در علایم اتیسم / اوتیسم مشاهده شود.

علایم اتیسم / اوتیسم:

الف عكس العمل به تعاملات اجتماعي

ب– عكس العمل به صورت خنده

ج- تبادل عاطفي

ح- تثبيت تماس چشمي در طي تعامل

خ- تقليد فعاليت ديگران

ج- تكرار فعاليتي كه سبب ايجاد توجه و يا خنده مي شود

چ- نشان دادن علاقه به كودكان ديگر

ث- كاربرد اشاره براي ارتباط

ق- فهم زبان و يا اشاره

ش- انجام بازي هاي ساده و يا زنجيره اي با اسباب بازي

ل- به كاربردن بازي هاي تخيلي (جانت کرشک[1]، اليزابت هاريمن[2]، لوسي نيکولسي[3]، 1997). وجود علایم اتیسم / اوتیسم زیر

الف– عدم وجود قان و قون تا 12 ماهگي

ب- عدم كاربرد اشاره

ج- عدم وجود تك كلمه تا 16 ماهگي تشخيص اتيسم را قطعي مي نمايد.

[1] -Janet kreshk

[2] -Elizabet Harryman

[3] -Lucille Nicolosi

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.