دکترای گفتاردرمانی

دکتر جعفر معصومی

دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارشناس ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

دارای بیش از ۲۰ سال سابقه کار در اختلالات گفتار و زبان

استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز

استاد دانشگاه فرهنگیان تبریز

بیشتر بدانیم

علایم اتیسم / اوتیسم در منابع گفتاردرمانی:

علایم اتیسم / اوتیسم در منابع گفتاردرمانی  به صورت نقص و یا عدم وجود یکی از مهارت های زیر ذکر گردیده است این علایم اتیسم / اوتیسم یا باید اصلا وجود نداشته باشد و یا در صورد وجود این نقصی در علایم اتیسم / اوتیسم مشاهده شود.

علایم اتیسم / اوتیسم:

الف عکس العمل به تعاملات اجتماعی

ب– عکس العمل به صورت خنده

ج- تبادل عاطفی

ح- تثبیت تماس چشمی در طی تعامل

خ- تقلید فعالیت دیگران

ج- تکرار فعالیتی که سبب ایجاد توجه و یا خنده می شود

چ- نشان دادن علاقه به کودکان دیگر

ث- کاربرد اشاره برای ارتباط

ق- فهم زبان و یا اشاره

ش- انجام بازی های ساده و یا زنجیره ای با اسباب بازی

ل- به کاربردن بازی های تخیلی (جانت کرشک[۱]، الیزابت هاریمن[۲]، لوسی نیکولسی[۳]، ۱۹۹۷). وجود علایم اتیسم / اوتیسم زیر

الف– عدم وجود قان و قون تا ۱۲ ماهگی

ب- عدم کاربرد اشاره

ج- عدم وجود تک کلمه تا ۱۶ ماهگی تشخیص اتیسم را قطعی می نماید.

[۱] -Janet kreshk

[۲] -Elizabet Harryman

[۳] -Lucille Nicolosi

صفحه اصلی
فروشگاه
چرا مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز
تنظیم وقت ملاقات
گروههای تبادل نظر
خدمات مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز