صدای س ص ث

صدای س

صدای س ص ث

صدای س ص ث جز صداهای گفتاری است که برخی از کودکان آنرا درست تلفظ نمیکنند.

  • جایگاه اندامهای گویایی در هنگام تولید صدای س

وقتی که نوک زبون رو جلوی دهان پشت دندونهای بالا میبریم و خیلی به سقف دهان نزدیک میکنیم ولی هیچ تماسی ایجاد نمیشه ولبها به حالت خنده در می آوریم و بقیه زبان نیز مماس باسایر دندانها قرار می دهیم هوا رو از روی زبون عبور می دهیم  صدای س را تولید میکنیم در این حالت هیچ لرزشی در گلو و حنجره وجود نداره. اگر تا حدود سه سالگی کودک نتونه صدای /س/ را بگوید مشکلی وجود داره و حتمن برای بررسی پیش گفتاردرمان برید. برخی توصیه های مفید گفتاردرمانی

  • تمرینات با صدا و گفتار:

صدای /س/ را واضح و آهسته برای کودکتان تلفظ کنید تا تلفظ صحیحی را ببیند و بشنود.

صدای /س/ را بطور متوالی بکشید.

روزی نیم ساعت صدای س را بطور ممتد و متوالی هنگام صحبت معمولی خویش و رسیدن به صدای /س/ بگویید.

وقتی کودک به تلفظ حرف تنها مسلط شد با واکه ها ترکیب می کنیم آس، اس، اوس، اس، ایس،  و برعکس

  • تمرینات دیداری برای تولید صدای /س/، /ص/، /ث/

هنگام تولید صدای /س/ با انگشت اشاره نشان دهید که لبها کشیده هستند

از کودک بخواهید که این کار را تکرار کرده و همزمان سعی کند /س/ بگوید.

بخواهید جلوی آینه اینکار را انجام بدهد.

  • تمرینات لمسی برای تولید صدای /س/، /ص/، /ث/

دست کودک را هنگام گفتن صدای س جلوی دهان ببرید تا سرد شدن دست و خروج هوا را لمس کرده و بفهمد.

  • توصیه و نکات مهم هنگام کار با کودکان

درمانگران گفتار از وسایلی برای شکل دهی و تحریک حس عمقی استفاده مینمایند از درمانگران بخواهید که اگر لازم است شما نیز این نوع تحریکات را به کودک بدهید. هرگز بدون نظارت و راهنمایی درمانگر گفتار از این تحرکات استفاده نکنید.

  • حالا باید چی کار کنم؟

اگر کودک شما همچنان دارای مشکل در تلفظ است و بیشتر از دو حرف را اشتباه میگوید حتمن با گفتاردرمان جهت ارزیابی، مشاوره و درمان تخصصی مشورت نمایید.

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.