توجه و تمرکز

توجه و تمرکز

توجه و تمرکز:

توجه ، قدرت توجه و تمرکز کافی برای انجام کاری است. به عبارت دیگر  جایدهی محرک در مغز است.  و یا دریافت ویژگی های اساسی محرک میباشد.

در واقع توجه  قدرت و توانایی فرد در متمرکز شدن بر محرک خاص است.

با داشتن توجه  کافی میتوانیم اثر سایر محرک ها را محدود کنیم.

یادگیری و همچنین در اکثر موارد انجام فعالیت های گوناگون نیازمند توجه و تمرکز است.

كودكان معمولاً توجه و تمرکز كمي دارند.

بهبود توجه  يعني اينكه كودك قادر باشد براي انجام يك فعاليت توجه و تمركز كند.

افزايش ميزان توجه در تمام زمينه‌هاي يادگيري تأثير بسزايي دارد.

توجه بالا به كودك کمک مي‌كند تا زبان را بهتر و راحت‌تر درك كرده و بياموزد. با رشد و نمو بيشتر سطح توجه كودكان افزايش مي‌يابد.

مثلاً يك كودك يك ساله  به راحتي دچار حواس‌پرتي مي‌شود.

كودك دو ساله سالم مي‌داند چگونه باز ‌كند و در برابر مداخله بزرگسالان مقاومت ‌كند.

سه سالگي، كودكان در بازيهاي خود انعطاف‌ بيشتري نشان مي‌دهند و مي‌توانند به دستورالعمل بزرگسالان توجه كنند.

برخي كودكان براي گذار از سطوح توجه نياز به كمك دادند.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.