مهارت ارتباط۱۳۹۷-۲-۲۶ ۰۸:۱۷:۴۵ +۰۴:۳۰

مهارت ارتباط

برای اینکه انسانها در جوامع و باهم زندگی کنند نیاز به مهارت ارتباط دارند.

تصور اینکه ما روزی را بدون ارتباط با انسانهای دیگر داشته باشیم تقریبا غیر ممکن است.

ارتباط دریافت و ارسال پیام و اطلاعات بین یک فرد  با فرد یا افراد دیگر است.

فردی که اطلاعات را میفرستد فرستنده و فردی که اطلاعات را دریافت می کند گیرنده نامیده میشود.

این اطلاعات حاوی حقایق، ایده ها، مفاهیم، نظریات، نگرشها، اموزشها، عقاید، توقعات و حتی عواطف میباشد. ارتباط به شیوه های متعددی انجام میپذیرد. که عبارتند از:

۱– ارتباط کلامی

۲- ارتباط نوشتاری

۳- ارتباط با زبان بدن

برای تقویت مهارت ارتباطی کود خود می توانید کتاب مهارتهای ارتباطی اولیه را تهیه کنید و از تمرینات پیشنهادی آن استفاده نمایید.

مهارت ارتباط
4٫9
درحال ارسال
امتیاز کاربر 0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)