اولين كلمات

اولين كلمات

اولين كلمات که بعد از مهارتهای پیش کلامی مشاهده می شود از اهمیت خاصی برخوردار است.

نکات عمده

اولين كلمات از طريق تقليد تكرار آموخته مي‌شوند.

كودكان قبل از درك كامل يك كلمه لازم است كه آن را بارها و در بسياري از موقعيتهاي متفاوت بشنوند.

كودكان در واقع بيشتر از آنچه كه بيان مي‌كند قادر به درك مي‌باشند.

فهرست اولين كلمات شامل تعداد اندكي از رايج‌ترين كلماتي است كه در ابتدا آموخته مي شوند. اكثر آنها كلماتي هستند كه در سالهاي اوليه به منظور ايجاد ارتباط مفيد و مهم تلقي مي شوند.

كلمات ديگري نيز وجود دارد كه براي هر كودك به طور خاص جالب و مفيد به نظر مي رسد. بيان اين كلمات توسط كودك نيز بايد مورد تشويق قرار داد.

بيشتر كلمات بواسطه استفاده خود بخودي در وقايع روزمره بهتر آموخته مي‌شوند بازيهاي زيادي را نيز مي توان به منظور افزايش درك كودك از كلمات اجرا نمود.

 نكاتي جهت تشويق اولين كلمات

ابتدا يك يا دو كلمه انتخاب نمائيد و به مدت يك ماه و يا به هر ميزان كه براي كودكتان لازم است بر روي آنها متمركز شويد. كلماتي را انتخاب كنيد كه براي كودكتان مفيد باشد. اين كلمات مي توانند كلماتي باشند كه كودك در گذشته سعي در بيان آنها داشته است. كلمات را بايد مكرراً و به شيوه‌هاي مختلف بكارگرفت و در صورت امكان، در قالب جملاتي ساده و كوتاه مورد استفاده قرار داد. پس كلمات مذكور را در هر جا كه امكان داشت در موقعيتهاي روزمره بكار بگيريد. به كودك زمان كافي جهت صحبت كردن بدهيد و كلمه‌اي را كه سعي در توليد آن دارد تقليد و گسترش دهيد و تمامي تلاشهاي او را تحسين كنيد.

دوستان را اعضاي خانواده را از كلماتي كه سعي داريد به کودک خود بياموزيد، مطلع نمايد تا آنها نيز به شما در اين امر كمك نمايند. البته مراقب باشيد كه لذت كودك از بازي را با پا فشاري بي‌مورد بر روي يك كلمه ضايع نكنيد.

فهرست اولين كلمات

 

اسامي اعضاي خانواده اشياء رايج كلمات اجتماعي كلمات
مامان ماشين سلام رفتن
بابا توپ باباي افتادن
نام خود كودك كتاب لطفاً بالا
مرد سگ تشكر است
پسر پرنده بيشتر راه رفتن
ني ني ماهي نه هل دادن
كفش دوباره كشيدن
كيف شستن
سيب نوشيدن
فنجان چرخيدن

 

 

كلمات توصيفي ضماير كلمات نمادين
 

بزرگ

كوچك

داغ

سرد

خيس

 

 

مال من

تو

مال تو

ما

 

جيک جيک

كواك كواك

مومو

بنگ بنگ

 

 

كلمات اجتماعي

سلام / باي باي

تلفن اسباب بازي: با گوشي صحبت کنيد و بگوئيد: ” سلام يا باي باي “.

عروسك دستي: عروسك را حركت دهيد و كلمات سلام و باي باي را تكرار كنيد.

بازيهاي قايمكي: پنهان شدن و آشكار شدن.

بازي آينه: به آينه نگاه كنيد و كلمات سلام و باي باي را بيان كنيد.

بازي خريد: هنگام آمدن مشتري سلام كنيد و هنگام رفتن وي، باي باي كنيد.

بيشتر

خمير بازي، غذا و نوشيدني: هر بار مقداري از موارد مذكور را به كودك بدهيد بدين ترتيب كودك احتمالاً مقدار بيشتري را در خواست نمايد.

حباب‌ها: ابتدا حباب ايجاد كنيد و كودك را تشويق كنيد، قبل از درست كردن مجدد حباب‌ها، كلمه بيشتر را بيان نمايد.

برجهاي ساختماني: هر بار يك لگو(آجرک) به كودك بدهيد قبل از ارائه لگوي بعدي منتظر شويد تا كودك كلمه بيشتر را بيان كند

بادكنك يا توپ بادي: هر بار اندكي از توپ يا بادكنك را باد كنيد. پس از گفتن كلمه بيشتر به از سوي كودك به باد کردن توپ ادامه دهيد.

جعبه پول: هر بار يك سكه به كودك بدهيد تا داخل جعبه بياندازد.

نه

– انداختن توپهاي رنگي در داخل سوراخها: وانمود كنيد كه اين كار را غلط انجام مي‌دهيد يعني توپهاي رنگي را در سوراخها به اشتباه بياندازيد.

– قراردادن پازل يا جعبه‌هاي هوش: فعاليت فوق را مجدداً در اين تمرين انجام دهيد. يعني پازل ها را در جاي نادرست قرار دهيد. سپس بگوئيد آيا اين در جاي صحيح قرار گرفته است؟ نه فكر نمي‌كنم درست باشد اين يكي چطور؟ نه

– بازي پنهان كردن: يك شي كوچك را در دست خود پنهان نمائيد. كودك بايد حدس بزند كه شي مذكور در كدام دست شما قرار دارد. در صورتي که اشتباه بود بگوئيد نه

– ميوه ها: ميوه هايي را که مطمئن هستيد بخوبي آنها را مي شناسد برداريد و آنها را به اشتباه نامگذاري کنيد. مثلاً يک جوراب را برداشته و بگوئيد : سيب، نه نه، جوراب.

دوباره

هنگامي كه كودك از فعاليت شما به شوق آمد، درخواست تكرار مجدد آن را نموده و او را تشويق كنيد كه قبل از انجام مجدد، كلمه دوباره را بيان نمايد. فعاليتهاي زير را مي‌توانيد جهت جلب توجه كودك انجام دهيد.

خالي كردن صداي بادكنك

غلعلک دادن

ساختن و ريختن برجها

كلمات عملكردي

افعال

رفت!

هر بار كه اسباب بازي را از مقابل چشم كودك پنهان مي كنيد، كلمه رفت را با تاكيد بيان كنيد.

در اين بازي اسباب بازيها را مي توانيد در داخل جعبه‌اي كه بالاي آن سوراخ دارد بياندازيد. اشياء را زير يك پارچه يا ظرف پنهان كنيد. عروسكهاي انگشتي را در پشت خود مخفي نمائيد و در نهايت يك توپ را روي ميز قل داده و داخل يك قوطي بيندازيد.

بالا

كودك را تشويق نمائيد تا کلمه بالا را در موقعيتهاي روزمره استفاده نمايد. مثلاً:

هنگام بالا رفتن از پله‌ها يا حين بلند كردن كودك

بالا بردن يک آدمک از سرسره يا نردبان اسباب بازي. هر بار كه كودك كلمه بالا را بيان نمود آدمك را يك پله از نردبان بالا ببريد.

هواپيما يا موشك اسباب بازي : كودك را تشويق كنيد تا قبل از اوج گرفتن موشك كلمه بالا را بيان نمايد.

بازيهاي تقليدي: بلند شدن/ نشستن، دستها بالا/ دستها پايين

شعر: ني ني توپولي، بالا بالا

ايست

به لحظه توقف حركت يا صداي وسايل زير توجه کنيد:

ضبط صوت اسباب بازي

اسباب بازي موزيکال كوكي

ماشين كوكي

يك علامت ايست درست كنيد و حين بازي در جاهايي مثل خطوط عابر پياده چراغهاي راهنما و تقاطع شروع به ايست دادن كنيد.

بچرخ

در حين چرخيدن فرفره، چرخ و فلك و جعبه موسيقي بگوئيد: ” بچرخ بچرخ

دايره‌هايي را در دور تا دور كاغذ بكشيد.

بازي بيمارستان: باندها را برداريد و در اطراف بازو، پا و سر بپيچيد.

برو

قبل از انجام بازيهايي چون:

قل دادن توپ

رها كردن اسباب بازي

هل دادن آدمك پايين سرسرو

فروريختن يك برج

كلمه برو را بيان نماييد

كلمات توصيفي

داغ / سرد:

در فعاليتهاي روزمره مثل استفاده از يخ خوردن چاي و بستني مي توانيد كلمات داغ و سرد را مورد استفاده قرار دهيد.

خيس

در بسياري از موقيعتهاي روزمره مانند:

آب بازي كردن

شستن لباسهاي عروسك

آويزان كردن لباسها

ريختن يك نوشيدني

پاشيدن آب

و ……..

مي توان كلمه خيس را بكار گرفت.

بزرگ / كوچك

توپها، حيوانات و ماشين‌هاي اسباب بازي كوچك و بزرگ را در جعبه‌ها يا حلقه ها قرار دهيد.

از داستان براي صحبت كردن در مورد كوچك و بزرگ استفاده كنيد

سه سوراخ قوسي شكل با اندازه‌هاي كوچك و بزرگ متوسط را در روي يك جعبه تغيير كنيد و تيله ‌ها را از روي ميز به داخل سوراخهاي مذكور قل دهيد.

N مراقب باشيد كه مهره‌هاي كوچك از دسترس بچه‌ هاي خردسال دور باشد.

ضماير

مال من / مال تو

كارتهاي تصاوير: كارتها را با استفاده از كلمات مناسبي نظير اين مال تو اين مال من با كودك تقسيم نمائيد.

كارتها را با هم تطبيق دهيد و بگوئيد كه هر كارت متعلق به كيست؟

اين كارت مال تو /  اين كارت مال من

اسباب بازيها و شيرينها را نيز مي‌توانيد با هم تقسيم نمائيد.

همين كار با فنجان هايي كه داراي رنگهاي مختلفي هستند انجام دهيد.

براي هر فرد يك رنگ از مهره‌ها را اختصاص دهيد. با استفاده از مهره ها بند بسازيد و سپس بگوئيد اين مال من رنگش قرمزه / مال تو رنگش آبيه

نوبت من نوبت تو

فعاليتهاي زير را بطور نوبتي با كودك انجام دهيد:

انداختن لوبيا در داخل سطل

پرت كردن تاس

پرت كردن ميله‌هاي چوبي روي زمين

رنگ كردن قسمتهايي از يك تصوير

فشار دادن قورباغه پلاستيكي و جهيدن آن به داخل سطل.

كلمات نمادين

صداي بنگ

كوبيدن ميخ يا مهره به داخل سطل

كوبيدن دو لگو به هم

كوبيدن روي طبل

صداي بيب بيب

يك ماشين را بر روي ميز يا كف اتاق حركت دهيد و يا در سوراخي در داخل يك جعبه پنهان كنيد. ماشين را بر روي يك جاده كاغذي  به حركت در آوريد. ماشين را بر روي بازوي كودك و بالاي دست خود به سمت شانه حركت دهيد.

كواك كواك

با اردك پلاستيكي در داخل آب بازي كنيد.

يك اردك مقوايي را بر روي يك پايه چوبي بچسبانيد و آن را از زير ميز به سمت بالا حركت دهيد.

با كودك به اردكها غذا بدهيد اشعاري در مورد اردك براي كودك بخوانيد.

بازيهاي خانوادگي

مامان، بابا و اسم خود كودك

بازيهاي نوبت گيري: پرتاب كردن توپ، فوت كردن حباب‌ها، تقسيم كردن شيريني و ميوه‌ها.

تصاوير مجله: تصاوير پدر و مادر و يك كودك را از مجله بيابيد و در جعبه‌هاي مختلفي قرار دهيد.

عكسها: تصاويري از اعضاي خانواده و دوستان نزديك تهيه نمائيد و آنها را در داخل يك كتاب بچسبانيد.  نام هر كس را زير تصوير خودش بنويسيد كتاب را باز كنيدو نام يك را مكرراً بيان نمائيد.

عروسكها و آدمكهاي اسباب بازي: آنها رابا تصاوير يا اعضاي خانواده، مامان، بابا، مامان بزرگ و بچه مطابقت دهيد.

پايتهاي انگشتي يا دستي: مربوط به زن، مرد، دختر و پسر را جهت بازي انتخاب كنيد و يا چهره آنها را روي انگشت خودتان بكشيد.

خانه عروسكي بسازيد و اعضاي خانواده در حالي كه از پنجره به بيرون نگاه مي‌كنند بر روي آن ترسيم كنيد.

تصويري از يك تراكتور يا ماشين بكشيد و تصاوير چهره‌هاي مختلف را در جايگاه راننده آن بچسبانيد.

آدم

آدمکهاي مختلف در اتوبوس يا ماشين قرار دهيد و هر بار يكي از آنها را به كودك بدهيد.

آدمكهاي اسباب بازي را در ظرف يا قوطي پنهان كنيد.

يك آدم را بر بالاي يك برج قرار دهيد و يكي ديگر را در دستانتان پنهان كنيد.

اشياء رايج

ماشين

ماشين بازي به شيوه‌هاي مختلف فرصتهاي فراواني را جهت بكارگيري اين كلمه در طي روز فراهم مي‌نمايد.

يك گاراژ اسباب بازي بسازيد. يك روش ساده براي ساختن آن بريدن درهاي يك جعبه و رنگ كردن آن است. سپس ماشينها را براساس شكل رنگ و اندازه در داخل آن طبقه بندي نمائيد.

يك ماشين با استفاده از قطعات لگو بسازيد.

عكسهاي ماشين را از مجله هاي مختلف ببريد.

ماشين اسباب بازي را از روي يك سطح شيب دار پايين حركت دهيد و آن را از داخل يك لوله مقوايي عبور دهيد.

 

توپ

يك توپ بادي را پر از باد كنيد.

توپ پينگ پنگ را فوت كنيد.

با يك ميله چوبي و يك توپ بازي كنيد.

توپ را از نقطه‌اي به نقطه ديگر قل دهيد.

توپهاي پلاستيكي و خميري درست كنيد.

عكس توپ را بكشيد آن را رنگ كنيد و با قيچي آنها در بياوريد.

توپها را در اطراف اتاق پنهان نمائيد.

 

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.