گفتاردرمانی آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی یکی از استانهای شمال غرب کشور ایران است.

مراکز متعدد از گفتار درمانی به عنوان گفتاردرمانی آذربایجان شرقی در این استان وجود دارد.

مرکز این استان شهر تبریز می باشد.

این استان علاوه بر شهر تبریز دارای شهرهای زیر است.

کشکسرای، سهند، سیس، دوزدوزان، تیمورلو، صوفیان، سردرود، هادیشهر، هشترود، زرنق، ترکمانچای، ورزقان، تسوج، زنوز، ایلخچی، شرفخانه، مهربان، مبارک شهر، تیکمهداش، باسمنج، سیه رود، میانه، خمارلو، خواجه، بناب، مرند، قره آغاج، وایقان، مراغه، ممقان، خامنه، خسروشاه، لیلان، نظرکهریزی، اهر، بخشایش، آقکند، جوان قلعه، کلیبر، مرند، اسکو، شندآباد، شربیان، گوگان، بستان آباد، تبریز، جلفا، اچاچی، هریس، یامچی، خاروانا، کوزهکنان، خداجو(خراجو)‏، آذرشهر، شبستر، سراب، ملکان، بناب، هوراند، کلوانق، ترک، عجبشیر، آبش احمد، علمدار، گرگر

هرکدام از شهرهای مورد اشاره دارای مراکز گفتاردرمانی می باشد.

همکاران شاغل در این شهرها می توانند نام مرکز گفتار درمانی خود را ثبت نمایند.

تا مراجعین راحتتر بتوانند به گفتار درمانی دسترسی داشته باشند.

گفتاردرمانی تبریز

گفتاردرمانی کشکسرای،

گفتاردرمانی سهند،

گفتاردرمانی سیس،

گفتاردرمانی دوزدوزان،

گفتاردرمانی تیمورلو،

گفتاردرمانی صوفیان،

گفتاردرمانی سردرود،

گفتاردرمانی هادیشهر،

گفتاردرمانی هشترود،

گفتاردرمانی زرنق،

گفتاردرمانی ترکمانچای،

گفتاردرمانی ورزقان،

گفتاردرمانی تسوج،

گفتاردرمانی زنوز،

گفتاردرمانی ایلخچی،

گفتاردرمانی شرفخانه،

گفتاردرمانی مهربان،

گفتاردرمانی مبارک شهر،

گفتاردرمانی تیکمه داش،

گفتاردرمانی باسمنج،

گفتاردرمانی سیه رود،

گفتاردرمانی میانه،

گفتاردرمانی خمارلو،

گفتاردرمانی خواجه،

گفتاردرمانی بناب،

گفتاردرمانی مرند،

گفتاردرمانی قره آغاج،

گفتاردرمانی وایقان،

گفتاردرمانی مراغه،

گفتاردرمانی ممقان،

گفتاردرمانی خامنه،

گفتاردرمانی خسروشاه،

گفتاردرمانی لیلان،

گفتاردرمانی نظرکهریزی،

گفتاردرمانی اهر،

گفتاردرمانی بخشایش،

گفتاردرمانی آقکند،

گفتاردرمانی جوان قلعه،

گفتاردرمانی کلیبر،

گفتاردرمانی مرند،

گفتاردرمانی اسکو،

گفتاردرمانی شندآباد،

گفتاردرمانی شربیان،

گفتاردرمانی گوگان،

گفتاردرمانی بستان آباد،

گفتاردرمانی تبریز،

گفتاردرمانی جلفا،

گفتاردرمانی اچاچی،

گفتاردرمانی هریس،

گفتاردرمانی یامچی،

گفتاردرمانی خاروانا،

گفتاردرمانی کوزه کنان،

گفتاردرمانی خداجو(خراجو)‏ ،

گفتاردرمانی آذرشهر،

گفتاردرمانی شبستر،

گفتاردرمانی سراب،

گفتاردرمانی ملکان،

گفتاردرمانی بناب،

گفتاردرمانی هوراند،

گفتاردرمانی کلوانق،

گفتاردرمانی ترک،

گفتاردرمانی عجب شیر،

گفتاردرمانی آبش احمد،

دوستان عزیز و کسانی که دوست دارند در تالار گفتگوی مرکز جامع گفتاردرمانی عضو شوند و از مزایای آن مانند تبادل افکار و دریافت مشاوره اینترنتی استفاده نمایند

وارد شده و ثبت نام نمایند.

[digits-modal-login]