دکترای گفتاردرمانی

دکتر جعفر معصومی

دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارشناس ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

دارای بیش از ۲۰ سال سابقه کار در اختلالات گفتار و زبان

استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز

استاد دانشگاه فرهنگیان تبریز

بیشتر بدانیم

تقسیم بندی اتیسم / اوتیسم در ICD10 :

راهنمای بین المللی طبقه بندی بیماری ها (ویرایش دهم ICD10) [1] مشخصات اصلی اتیسم / اوتیسم در ICD10 را:

الف– تخریب کیفی در تعامل اجتماعی

ب– تخریب کیفی در برقراری رابطه

ج– الگوهای محدود، تکراری وکلیشه ای در رفتار، علایق و فعالیتها می داند

و در علایم اتیسم به

الف– آسیب ارتباطی

ب- الگو های فعالیتی، علاقه ای و رفتاری کلیشه ای، تکراری و محدود

ج- عملکرد غیر عادی و یا تاخیری دریکی ازجنبه های زیر قبل از سه سالگی

الف- تعامل اجتماعی

                        ب- زبان به کاربرده شده در ارتباط اجتماعی و

                      ج- بازی تخیلی نیز اشاره می کند ( انجمن روانپزشکان آمریکا[۲]، ۲۰۰۰).

[۱] -ICD10

[۲]-APA

صفحه اصلی
فروشگاه
چرا مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز
تنظیم وقت ملاقات
گروههای تبادل نظر
خدمات مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز