دکترای گفتاردرمانی

دکتر جعفر معصومی

دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارشناس ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

دارای بیش از ۲۰ سال سابقه کار در اختلالات گفتار و زبان

استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز

استاد دانشگاه فرهنگیان تبریز

بیشتر بدانیم

نظریه ی درک متقابل – سازماندهی مجدد:

نظریه ی درک متقابل – سازماندهی مجدد مشکلات ارتباطی و اجتماعی افراد اتیسم را با مبنا قرار دادن تاخیر یا نقص در همدلی[۱] توصیف می نماید. جنبه های قوی فرد را با مبنا قرار دادن مهارت بی عیب و عالی در طبقه بندی توصیف می نماید (بارون کوهن۲۰۰۳).

اولین جز نظریه درک متقابل – سازماندهی:

مطابق با نظریه درک متقابل – سازماندهی مجدد اکثریت انسانها مطابق با اجزا درک متقابل به آسانی می توانند وضعیت ذهنی خود یا فرد دیگر را درک نمایند. شناخت وضعیت ذهنی به وجود یک خصیصه (در این ویژگی عاملی از وضعیت ذهنی که قابل مشاهده نیست مد نظر قرار می گیرد) ویا شناخت مجدد (به عنوان مثال وضعیت ذهنی نشانه ایی را از خود دربیان وضعیتی، صورتی و یا آوایی بروز می دهد) نیازدارد.

دومین جز نظریه درک متقابل – سازماندهی:

فراموشی [۲] دومین جزء درک متقابل می باشد. عنصر پاسخ عکس العمل عاطفی مناسب به عواطف و تفکرات فرد دیگر را در خود دارد که به آن درک متقابل عاطفی[۳] گفته می شود (دیویس[۴]،۱۹۹۴).

در ضریب همدلی پاسخنامه ایی توسط فرد بزرگسال در مورد وضعیت خود و توسط سرپرست در مورد وضعیت کودکان پر می شود که به وسیله ی این پرسشنامه درک متقابل شناختی و عاطفی مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این مقیاس کودکان مبتلا به اختلالات طیف اتیسم نمره ی کمتری را نسبت به گروه کنترل به دست می آورند.

نظریه ی درک متقابل _ سازماندهی مجدد و اتیسم:

نظریه ی درک متقابل _ سازماندهی مجدد در مورد کودکان مبتلا به اختلالات طیف اتیسم دو مورد را توضیح میدهد.

  • هم پایین تر از میانگین بودن درک متقابل را شرح می دهد
  • هم بالا بودن آنها در دومین عامل روانشناختی یعنی سازماندهی مجدد را توضیح می دهد
  • و ادعا می کند که کودکان اتیسم در این مهارت در حد میانگین و یا بالاتر از حد میانگین هستند و این اختلاف بین ضریب درک متقابل و سازماندهی مجدد وضعیت رشد در طیف اتیسم را نشان می دهد.

برای درک بهتر این تئوری نیاز داریم دومین عامل این تئوری یعنی سازماندهی مجدد را شرح دهیم.

سازماندهی مجدد به سیستم های تجزیه تحلیل و ترکیب تقسیم می شود و می تواند هر نوع سیستمی باشد. هر سیستمی دارای اصول خاص خود می باشد و هنگام سازمانبندی تلاش می کنیم تا قوانین حاکم بر سیستم را شناسایی نماییم تا متوجه شویم که آن سیستم چگونه رفتار می کند(بارون کوهن، هوکسترا، کینک مییر و ویلرایت[۵]، ۲۰۰۶).

تعدادی از سیستم های عمده عبارتند از: سیستم های قابل جمع آوری[۶]مانند تمایز مابین انواع سنگ ها، سیستم های مکانیکی[۷] مانند یک ضبط کننده ی ویدیویی، سیستم های عددی[۸] مانند ساعت رو میزی، سیستم های انتزاعی[۹] مانند نحو زبان، سیستم های طبیعی[۱۰] مانند الگوی امواج، سیستم های اجتماعی [۱۱]مانند مدیریت سلسله مراتبی و سیستم های حرکتی[۱۲].

[۱] -Empathy

[۲] -Missing

[۳] – Affective Empathy

[۴]-Davis

[۵]- Baron-Cohen, S., Hoekstra, R. A., Knickmeyer, R.,& Wheelwright, S

[۶] – Collectible systems

[۷] – Mechanical systems

[۸] – Numerical sysetms

[۹]– Abstract systems

[۱۰]– Natural system

[۱۱]– Social systems

[۱۲] – Motoric systems

صفحه اصلی
فروشگاه
چرا مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز
تنظیم وقت ملاقات
گروههای تبادل نظر
خدمات مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز