دکترای گفتاردرمانی

دکتر جعفر معصومی

دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارشناس ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

دارای بیش از ۲۰ سال سابقه کار در اختلالات گفتار و زبان

استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز

استاد دانشگاه فرهنگیان تبریز

بیشتر بدانیم

 نظریه ی انسجام مرکزی:

یکی از نقص های شناختی بیماران مبتلا به اختلالات طیف اتیسم به نام نظریه ی انسجام مرکزی معروف است(فریث[۱]، ۱۹۸۹).

تبیین نظریه ی انسجام مرکزی مشکل است و اساس آن یکپارچه کردن اطلاعات در یک بافت می باشد که به نام گشتالت معروف است.

مغز  اطلاعات را بصورت  کلی و یکپارچه پردازش می کند.  در صورت وجود نقص، پردازش جز به جز انجام میدهد.

فریث ادعا می کند که کودکان اتیسم در آزمون یافتن اشکال پنهان[۲] و در زیر آزمون طراحی مکعب آزمون هوش وکسلر کودکان و بزرگسالان توانایی فوق العاده ایی را از خود نشان می دهند (شاه و فریث[۳]، ۱۹۸۳). این توانایی از آنجا ناشی می شود که بافت بر این توانایی تاثیری ندارد (شاه وفریث،۱۹۹۳).

هپ[۴] گزارش نمود که کودکان مبتلا به اختلالات طیف اتیسم هنگام خواندن نمی توانند از بافت استفاده نمایند و هم صداها[۵] نیز اشتباه تلفظ می شوند.

مطالعات اخیر نشان داده اند که کودکان اتیسم در شناسایی تصاویر آشنا درصورت ارایه ی کل آن تصویر و یا ارایه ی جز به جز آن تصویر توانایی برابری را دارند. افراد غیر اتیستیک وقتی که کل چهره ارایه می گردد توانایی بیشتری را نسبت به حالتی نشان می دهند که آن تصویر به صورت جز به جز ارایه می گردد (کامپبل[۶]، بارون کوهن و والکر[۷]، ۱۹۹۵).

نظریه ی انسجام مرکزی

اتیسم را

توانایی بالقوه در شیوه ی درک غیر کلی،

تکه ای و شمای شناختی غیرعادی

در نظر می گیرد که این نظریه ی قابل تاملی است.

حالت خاص نادرست این نظریه :

در یک حالت خاص این دیدگاه  نادرست است.

زمانی که از کودک اتیسم  فعالیت خطی خواسته می شود  توانایی یکپارچه کردن اطلاعات وجود دارد

نمونه ای از این فعالیت ها عبارتند از

الف- آزمونهای نتیجه گیری گذرا (الف>ب، وب>پ، بنابراین الف ؟ پ)

ب- آزمون های استدلال عددی (الف باید ب شود بنابراین پ باید ؟ شود) و

پ- آزمون های استدلال قیاسی (تمام گربه ها میو میو می کنند، رکس یک گربه است بنابراین رکس ؟) (سیمون بارون کوهن، ۱۹۹۹).

به نظر فریث فرضیه ی تئوری ذهن و انسجام مرکزی فرآیند های مستقلی هستند.

مبتلایان اتیسم با عملکرد بالا در تکالیف تئوری ذهن موفق، اما در انجام تکالیف انسجام مرکزی شکست می خورند.(مانند تکالیف مربوط به هم صدا ها که این خود شاهدی بر مستقل بودن دو فرآیند ذکر شده است.)

به طور مختصر می توانیم بگوییم

تئوری انسجام مرکزی  صحیح است و مبتلایان اتیسم در تکالیفی  وابسته به بافت،  ناتوان می باشند.

[۱]-Frith

[۲] -Embedded Figures Test

[۳]-Shah and Frith

[۴] -Happe

[۵] -Homophone

[۶] – Campbell,R,Baron-Cohen, S,&Walker,J

[۷]

صفحه اصلی
فروشگاه
چرا مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز
تنظیم وقت ملاقات
گروههای تبادل نظر
خدمات مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز