موارد نقض نهایت مغز مذکر اتیسم۱۳۹۷-۲-۲۶ ۰۸:۱۷:۲۱ +۰۴:۳۰

موارد نقض نهایت مغز مذکر اتیسم

شواهدی از اتیسم که از موارد نقض نهایت مغز مذکر اتیسم محسوب می گردد.

چون غلبه ی طرفی مردان بیشتر از  زنان است بنابراین مبتلایان اتیسم باید غلبه ی طرفی بیشتری نشان دهند.

مطالعات روی برتری طرفی مغز در مبتلایان به اتیسم با استفاده از آزمون شنود دوگانه و پتانسیل های شنیداری برانگیخته ناهنجایهایی را مشخص می نماید که در تضاد با پیش بینی تئوری می باشد.

پرییور و برادشاو در ۱۹۷۹ متوجه شدند که کودکان اتیسم در آزمون شنود دوگانه گوش راست را ترجیح نمی دهند.

داوسون، فینلی، فیلیپس و گالپرت در ۱۹۸۶ متوجه شدند که کودکان اتیسم عدم تقارن را در پاسخهای گفتاری شنیداری برعکس گروه کنترل نشان نمی دهند.

مطالعات با استفاده از اس_ پی_ ای_ سی_ تی نشاندهنده نقص در عدم تقارن نیمکره ای است.(چیرون، لبویر، لون، جامباکیو، نوتین و سیروتا، ۱۹۹۵).

ساتز ادعا میکند که برتری طرفی کودکان اتیسم در مقایسه با کودکان طبیعی خیلی ضعیف می باشد .

این یافته ها از موارد نقض نهایت مغز مذکر اتیسم می باشد.

محققان تنها برتری طرفی زبانی  کودکان اتیسمی که تاخیر زبانی زیاد و چشمگیری داشته اند را بررسی نموده اند.

مطالعه روی تواناییهای بینایی_ فضایی کودکان اتیسم و آسپرگر خالص میتواند صحت این تئوری تایید کند.

نتیجه گیری:

در این مدل قرار گرفتن همه ی افراد در طیفی بین مغز زنانه و مغز مردانه یک فرض اساسی می باشد. براساس این نظریه افراد دارای تعادل شناختی کسانی هستند که جسم قومی[۱] و روان قومی[۲] خوب و سالمی دارند و هیچ اختلافی بین آنها مشاهده نمی شود.

افراد دارای فیزیک جمعی بهتر از روان جمعی وجود دارند که  این با وضعیت مغز مردانه همبستگی دارد.

در افراد دیگر اختلاف ناچیز با مغز نوع مردانه وجود دارد که در سندرم آسپرگر مشاهده می کنیم.

ممکن است با وجود اختلاف قابل توجه سندرم آسپرگر فرانک[۳] و با افزایش این اختلاف سندرم اتیسم کلاسیک را مشاهده خواهیم نمود (سیمون بارون کوهن، ۱۹۹۹).

کودکان مبتلا به سندرم ویلیامز را نیز می توانیم به عنوان شکل نهایی مغز زنانه [۴]در نظر بگیریم (ویلییامز، بارنت و مک،۱۹۹۰[۵]). تاکنون پایه های عصب زیستی نورو بیولوژیکی این مدل مشخص نشده است (سیمون بارون کوهن، ۱۹۹۹).

[۱]– Folk physics

[۲] – Folk psychology

[۳]-Frank aspeger syndrome

[۴]– Extreme form of the female brain

[۵] – Williams, c, Barnett, A, & Meck, W

موارد نقض نهایت مغز مذکر اتیسم
5٫0
درحال ارسال
امتیاز کاربر 0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)