تئوری ذهن۱۳۹۷-۲-۲۶ ۰۹:۰۷:۳۳ +۰۴:۳۰

پایه های مغزی تئوری ذهن

شواهد نواحی خاصی از مغز افراد عادی مسئول توانایی تئوری ذهن باشند. ناحیه مزبور در افراد  اتیسم آسیب دیده است.

با فرض صحیح بودن آن میتوانیم بگوییم دلیل ژنتیکی بوده و  اتیسم  ارثی است.

مطالعات در فرهنگ های مختلف نشان دهنده کنترل ژنتیکی رشد تئوری ذهن است.

کودکان همسن در  فرهنگ های مختلف  عملکرد یکسان و موفقی را نشان می دهند (آویس و هاریس، ۱۹۹۱).

جایگاه دقیق ناحیه ای از مغز که این وظیفه را بر عهده دارد مشخص نمی باشد ولی ناحیه ی احتمالی قشر اربیتو-فرونتال می باشد.در تصویر برداری عملکردی به وسیله ی اس_ پی_ ای_ سی_ تی نشان داده شده است که هنگام تفکر فرد روی واژه های وضعیت ذهنی این نواحی فعال می گردد (بارون کوهن، رینگ و همکاران، ۱۹۹۴). وقتیکه فرد درباره ی تفکراتش نقاشی می کند قشر فرونتال میانی چپ فعال می گردد که این یافته با پی_ ای_ تی تایید می گردد (فلتچر، هاپی، فریث، باکر، دولان، فراکوویاک و فریث، ۱۹۹۵؛ گویل، گرافمن، ساداتو، هالت، ۱۹۹۵). دیگر نواحی درگیر هسته های بادامی و شیار گیجگاهی فوقانی می باشد.این نواحی حلقه عصبی را تشکیل می دهند که پردازش تئوری ذهن را بر عهده دارند (بارون کوهن و رینگ، ۱۹۹۴).

تئوری ذهن
4٫9
درحال ارسال
امتیاز کاربر 0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)