دکترای گفتاردرمانی

دکتر جعفر معصومی

دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارشناس ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

دارای بیش از ۲۰ سال سابقه کار در اختلالات گفتار و زبان

استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز

استاد دانشگاه فرهنگیان تبریز

بیشتر بدانیم

تئوری کور ذهنی:

ناهنجاریهای اجتماعی و ارتباطی این سندرم منجر به آسیب، در رشد تئوری ذهن و یا ظرفیت ذهن خوانی می گردد. این تئوری را در متون بصورت تئوری کور ذهنی نیز مشاهده میکنیم.

این نظریه بیان می کند که افراد مبتلا به اختلالات طیف اتیسم در رشد توانایی تئوری ذهن (تئوری کور ذهنی) تاخیر دارند. تئوری ذهن (یا تئوری کور ذهنی) یعنی توانایی قراردادن خود به جای فرد دیگر و تصور احساسات و افکار او (بارون کوهن، لسلی و فریث، ۱۹۸۵[۱]؛ بارون کوهن وهمکاران، ۲۰۰۵).

وقتی که ما ذهن خوانی[۲] یا اندیشه پردازی [۳]می کنیم و نه تنها وضعیت رفتاری دیگران را متوجه می شویم بلکه می توانیم کل وضعیت ذهنی فرد دیگر را متوجه می شویم و پیش بینی نماییم که او در مرحله ی بعد چه کاری را انجام خواهد داد. این تئوری کودکان دارای اختلال طیف اتیسم را دارای درجاتی از کور ذهنی می داند که رفتار انسانهای دیگر را غیر قابل پیش بینی، گیج کننده و حتی ترسناک تصور می کند.

شواهد این مشکلات از آنجا ناشی می شود که افراد مبتلا به اختلالات طیف اتیسم در هر مقطع از رشد خود ناهنجاریهایی را در ظرفیت ذهن خوانی از خود نشان می دهند. در فرد چهارده ماهه ی طبیعی توانایی توجه مشترک[۴] را می توانیم مشاهده نماییم. فرد به اشاره کردن یا خیره شدن[۵] فرد دیگر پاسخ می دهد، در این مرحله فرد نه تنها به صورت و چشم فرد دیگر نگاه می کند بلکه به چیزی که توجه فرد دیگر را جلب نموده است دقت می کند (اسکافی و برونر[۶]، ۱۹۷۵).

کودک اتیسم و بازی وانمودی:

کودکان مبتلا به طیف اتیسم فرکانس کمتری از توجه مشترک را از خود نشان می دهند (اسویتن هام[۷]، بارون کوهن وچارمن[۸]، ۱۹۹۸). در کودک بیست و چهار ماهه ی طبیعی ما می توانیم بازی وانمودی[۹] را مشاهده نماییم که در این حالت کودک با به کار بردن مهارتهای ذهن خوانی خود می تواند ذهن افراد دیگر را بفهمد (لسلی[۱۰]، ۱۹۸۷). کودکان مبتلا به اختلالات طیف اتیسم بازی های وانمودی کمتری را از خود نشان می دهند و در صورت وجود نیز به در قالب های قانون مدار[۱۱] متوقف می گردد (بارون کوهن، ۱۹۸۷).

توانایی ذهن خوانی کودک ۳ ساله:

کودک سه ساله می تواند از آزمونی که در آن دیدن منجر به آگاهی از آزمون می شود موفق گردد. یعنی می تواند بفهمد که تنها لمس جعبه نمی تواند برای آگاهی از درون جعبه کافی باشد.که کودکان مبتلا به اختلالات طیف اتیسم در این آزمون تاخیر دارند (پرات و برایانت[۱۲]، ۱۹۹۰؛ بارون کوهن و گود هارت[۱۳]، ۱۹۹۴).

توانایی ذهن خوانی کودک ۴ ساله:

کودک چهار ساله می تواند در آزمون عقیده ی اشتباه[۱۴] موفق باشد و بفهمد که یک نفر دیگر درباره ی جهان یک ایده ی اشتباه دارد (ویمر و پرنر[۱۵]، ۱۹۸۳). بیشتر کودکان اتیسم در انجام این آزمون دارای تاخیر هستند (بارون کوهن، لسلی و فرث، ۱۹۸۵). دروغ گفتن[۱۶] را کودک چهار ساله ی طبیعی به آسانی متوجه می شود (سودیین و فریث[۱۷]، ۱۹۹۲). اما بیماران مبتلا به اختلالات طیف اتیسم فرض می کنند که همه راست می گویند و از این که ممکن افراد چیزی بگویند که معنی اش مجازی است تعجب می کنند (بارون کوهن، ۱۹۹۲؛ بارون کوهن، ۲۰۰۷).

توانایی ذهن خوانی کودک ۹ ساله:

کودک نه ساله می تواند متوجه شود که چه چیزی ممکن است به احساسات دیگران صدمه بزند بنابراین او آن کار را انجام نمی دهد اما کودکان مبتلا به سندرم آسپرگر با وجود هوش طبیعی در این مهارت حدود سه سال تاخیر دارند (بارون کوهن، اوریندان جونس[۱۸]، ۱۹۹۹). کودک نه ساله ی عادی می تواند بیان افراد دیگر را از روی چشمان آنها تفسیر نماید و متوجه شود که آنها ممکن است چه فکری کنند ویا چه احساسی داشته باشند.

اما این آزمون برای کودکان و بزگسالان مبتلا بسیار مشکل می باشد. بزرگسالان مبتلا به اختلالات طیف اتیسم امتیازی پایین تر از میانگین را در آزمون ذهن خوانی پیشرفته بدست می آورند (بارون کوهن، ویلیرات و هیل[۱۹]، ۲۰۰۱).

[۱] -Baro cohen and Frith

[۲] -Mind-read

[۳] -Mentalize

[۴] -Joint attention

[۵] -Gaze

[۶] – Scaife, M., & Bruner, J

[۷] -Stiven Ham

[۸] -Baron-Cohen and Charman

[۹] -Pretend play

[۱۰] – Leslie

[۱۱] – Rule-based format

[۱۲] – Pratt, C., & Bryant, P

[۱۳] -Simon Cohen and Goodhart

[۱۴] -The false belief test

[۱۵] – Wimmer, H., & Perner, J

[۱۶] -Deception

[۱۷] – Sodian, B., & Frith

[۱۸]– Baron-Cohen, S., O’Riordan, M., Jones, R., et al

[۱۹]– Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Hill, J., et al

[۲۰] -Test of the Mental_ physical Distinction

[۲۱]-The minds mental Function

[۲۲]-Appearance_ reality Distinction

[۲۳]-First- order False Belief

[۲۴]-Mental state words

[۲۵]-Spontaneous Pretend Play

[۲۶]-Eye-region of the face

[۲۷]-First- order false belief test

صفحه اصلی
فروشگاه
چرا مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز
تنظیم وقت ملاقات
گروههای تبادل نظر
خدمات مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز