دکترای گفتاردرمانی

دکتر جعفر معصومی

دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارشناس ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

دارای بیش از ۲۰ سال سابقه کار در اختلالات گفتار و زبان

استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز

استاد دانشگاه فرهنگیان تبریز

تئوری ذهن

یکی از تئوریهای مطرح در اتیسم،  تئوری ذهن است. فرد باید بتواند تفاوتهای ذهنی افراد را متوجه شود.این تئوری منشا رشدی دارد. حال میخواهیم در مورد منشا رشدی تئوری ذهن بحث کنیم. برای بحث در مورد منشا رشدی تئوری ذهن باید ابتدا در مورد رشد تواناییها بحث کنیم.

منشا رشدی تئوری ذهن

آلان لسلی در ۱۹۷۸پیشنهاد نمود که توانایی بالقوه ای افراد عادی در وانمود کردن، منشا رشدی تئوری ذهن است.

در افراد مبتلا به اختلالات طیف اتیسم منشا رشدی تئوری ذهن به ناتوانی وانمود سازی آنها بر می گردد.

وانمود کردن اساس ,  منشا رشدی تئوری ذهن می باشد.

بر اساس نظریه لسلی، تنها تفاوت بین این حالات، نگرش ذهنی افراد می باشد.

نگرش ذهنی فرد نسبت به عامل نیز باید شناسایی شود تا شخص بین فکر

این یک موز است و یا وانمود این یک موز است، تمایز قایل شود.

ذهن خوانی اولین بار در سن ۱۸ تا ۲۴ ماهگی ظاهر می شود.

در  سن ۱۸ تا ۲۴ ماهگی بازی نمادین به وجود می آید.

توجه مشترک چیست؟

توجه مشترک به آن دسته از رفتارهایی گفته می شود که توجه فرد دیگر را جهت دهی و کنترل می نماید و توجه فرد را با فرد دیگر هماهنگ می نماید (برونر، ۱۹۸۳).

این رفتار ها شامل نشان دادن اشاره، کنترل نگاه و غیره می باشد که در بیشتر کودکان اتیسم مشاهده نمی شود.

رفتار های توجه مشترک در سن ۱۴ ماهگی به خوبی رشد یافته هستند (اسکافی و برونر، ۱۹۷۵؛ بوترورث، ۱۹۹۱).

این نقص در کودکان اتیسم در سنین خیلی پایین مشاهده می شود.

مهارتهای ذهن خوانی به طور معمول در کودکان ۳ تا ۴ ساله ی طبیعی مشاهده می شود.

از نظر این نقص از دیدگاه رشدی اولین علامت اتیسم نمی باشد چون اتیسم در دومین سال زندگی تشخیص داده می شود (روتر، ۱۹۷۸).

نقص توجه مشترک و منشا رشدی تئوری ذهن

نقص توجه مشترک به نقص در درک نقطه ی دید شخص دیگر گفته می شود (سگمان و همکاران، ۱۹۸۶).

توجه مشترک عینیت تئوری ذهن یا یک آگاهی ذهنی عینی می باشد (برسرتون، مک نیو و بیگلی_ اسمیت در ۱۹۸۱).

نقص توجه مشترک و ذهن خوانی در مبتلایان به اتیسم هم رویداد نیستند بلکه توجه مشترک پیش زمینه ی رشد توجه مشترک می باشد (بارون کوهن و همکاران در ۱۹۸۹ و ۱۹۹۱).

کودکان اتیسم زیر ۵ سال در برابر درخواست اشاره انجام می دادند.  اما در انواع دیگر اشارات (نشان دادن علایق مشترک، اشارات اخباری) نقص نشان می دادند (بارون کوهن در ).

این تفاوت به این صورت توضیح داده می شود که شکل اخباری اشاره شاخص توجه کودک به وضعیت ذهنی شخص دیگر می باشد که در این مطالعه هدف توجه و یا علاقه ی ذهنی فرد بود.

مطالعات آزمایشگاهی اخیر کمبود کنترل نگاه خود به خودی را گزارش نموده است (لیکام، بارون کوهن، بروون، پرت و میلدرس، ۲۰۰۰؛ فلیپس، بارون کوهن و روتر، ۱۹۹۲؛ فیلیپس، گومز، بارون کوهن، ریویره و لا، ۱۹۹۵).

مناطق مغزی توجه اشتراکی:

نقص توجه مشترکی  اتیسم به خاطر نقص شیار تمپورال فوقانی است. این شیار در  میمونها   جهت نگاه را کنترل میکند. (پررت و همکاران، ۱۹۸۵، بارون کوهن، ۱۹۹۴؛ بارون کوهن، ۱۹۹۵؛ بارون کوهن و رینگ، ۱۹۹۴).

بنظر بروثرس  آمیگدال در بیان چهره ای و نگاه خیره نقش دارد.

این یافته ها مارا به منشا رشدی تئوری ذهن نزدیک میکند.

شواهد زیادی وجود دارد که نقص تئوری ذهن کودکان اتیسم را ثابت می نماید ولی این نقص تنها نقص شناختی موجود در کودکان اتیسم نمی باشد این تئوری ناهنجاری های اجتماعی، ارتباطی و تخیلی[۱] را توجیه می نماید

[۱]-imaginative