صدای ر۱۳۹۷-۱-۲۹ ۱۴:۴۸:۱۱ +۰۴:۳۰

صدای ر

صدای ر از جمله صداهایی است که بیشتر کودکان آنرا با خطا تلفظ می کنند.

آموزش صدای /ر/:

تولید درست صدای / ر/ و آموزش آن کار سختی است چون این صدا براساس اینکه پیش چه صداهایی باشد تلفظش فرق می کند. جایگاه صدا نیز براساس اینکه اول کلمه، وسط  و آخر آن باشد روی تلفظ آن تاثیر میگذارد.

  • جایگاه زبان در تولید صدای /ر/:

برای تولید صدای / ر/ باید زبان را پشت دندانهای بالا قرار دهیم و سعی کنیم که هنگام گفتن آن در زبان لرزش وجود داشته باشد. فعالیتهای بسیار متنوعی را برای اصلاح این صدا ارایه نماییم که در ادامه به آنها اشاره می کنیم.

  • نقش صدای دیگر در تولید صدای /ر/:

در تولید صدای / ر/ وجود واکه ها بسیار مهم است بنابراین در کلماتی که در موقعیت اول صدای /ر/ دارند را در ابتدا /ای/ قرار داده ای را بکشیم و سعی کنیم کلمه را بگوییم.

مانند:

ای ای ای ای رضا                           اییییییییییی رحیم

ایییییییییییی ران                          ایییییییییی ریش

  • مهارتهای حرکتی لازم برای تولید صدای /ر/:

مهارتهای حرکتی در تولید صدای /ر/ نقش بسیار مهمی را دارند در زیر تعدادی فعالیت حرکتی پیشنهاد می شود

۱- جارو کردن سقف دهان از جلو به عقب

۲- جارو کردن سقف دهان از عقب به جلو

۳—لرزاندن لبها و در آمدن صدای مانند بببببببببببب

 

  • مهارتهای شنیداری لازم برای تولید صدای /ر/:

مهارتهای شنیداری در تولید صدای  / ر/ نقش مهمی را دارند به تعدادی از آنها در زیر اشاره می کنیم.

۱- روزی نیم ساعت هروقت به صدای /ر/ رسیدید برجسته و با کشش بگویید.

۲- به فرد و مخصوصا کودک بگویید هر وقت صدای /ر/ شنیدی بگو یا دستت را ببر بالا

۳- از بازیهای خنده دار استفاده کنید

  • توصیه ما:

اگر همچنان مشکل وجود داشت از یک گفتاردرمانگر کمک بخواهید.

آموزش صدای ر
4٫9
درحال ارسال
امتیاز کاربر 0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)