ارزیابی و تشخیص افتراقی اتیسم چگونه انجام می گیرد؟

ارزيابي و تشخيص افتراقي اتیسم چگونه انجام می گیرد؟

ارزیابی و تشخیص افتراقی اتیسم با ابزارهای زیر انجام می گیرد.

مدت زمان تخمینی مطالعه: 10 دقیقه

گفتار درمانی تبریز گفتار درمانی و کاردرمانی تبریز یاشام » نوشته ها » ارزیابی و تشخیص افتراقی اتیسم چگونه انجام می گیرد؟

فهرست مطالب

ارزیابی و تشخیص افتراقی اتیسم چگونه انجام می گیرد؟

ارزیابی و تشخیص افتراقی اتیسم با مقیاس تشخیص افتراقی سندرم آسپرگر

   این ابزار مقیاسی می باشد که به آسانی و سرعت کودکان در معرض خطر سندرم آسپرگر را مشخص می نماید.

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
کنترل تنفس چیست و چرا مهم است؟

هرکسی که کودک را می شناسد می تواند این مقیاس را تکمیل نماید.

والدین، معلمین، خواهران و برادران، آسیب شناسان گفتار وزبان، روانشناسان، روانپزشکان، و دیگر متخصصان می توانند این ابزار پنجاه بخشی را در عرض ده تا پانزده دقیقه تکمیل نمایند.

این ابزار برای شناسایی کودکان مبتلا به آسپرگر پنج تا هیجده ساله طراحی شده است و برای آزمونگر ضریب ای- اس را می دهد.

به وسیله ی آن می توانیم احتمال بروز سندرم آسپرگر را حدس بزنیم.

ابزار های ارزیابی و تشخیص افتراقی اتیسم دیگر برای مبتلایان به آسپرگر عبارتند از

ارزیابی و تشخیص افتراقی اتیسم با

پرسشنامه ی ارتباط اجتماعی،

مقیاس پاسخ دهی اجتماعی،

پرسشنامه ی مدرسه ی سندرم آسپرگر و چک لیست ارتباطی کودکان.

محاسبه ی تشخیص افتراقی اتیسم – تجدید نظر شده:

   این ابزار یک مصاحبه ی استاندارد، نیمه سازمان یافته و محقق محور می باشد و در کودکان هیجده ماهه وبالاتر کاربرد دارد.

اعتبار، روایی و پایایی آن بالا بوده وفرم خلاصه شده ی آنرا می توانیم در مدت یک ساعت تکمیل نماییم.

 شکل کامل آن بسیار طولانی است و در کارهای تحقیقی کار برد دارد.

مقیاس مشاهده ای تشخیصی اتیسم:

   این وسیله یک برنامه ی مشاهده ایی ساختار یافته برای تشخیص افتراقی اختلالات طیف اتیسم می باشد.

 روی خصوصیات کمی اجتماعی، ارتباطی و تعاملی تاکید می نماید.

 انواع مختلفی از این آزمون در دسترس می باشد که یک نمونه ی آن، مناسب کودکانی است که به گفتار عبارتی دست نیافته اند.

این آزمون به یک محیط ساخت دار کامل نیاز دارد به همین علت برای اختلالات طیف اتیسم مشخصه ی ثابتی را نشان نمی دهد.

 برای تصمیم گیری بهتر در مورد وضعیت کودک باید او را در محیط بدون ساخت مشاهده نماییم و با والدین کودک مصاحبه ای را انجام بدهیم.

مقیاس میزان اتیسم گلییام

   این ابزار براساس تعریف راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانپزشکی تجدید نظر چهارم طراحی شده است و دارای چهار زیر آزمون می باشد.

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
آلزایمر

 زیر آزمونهای رفتار های کلیشه ای، ارتباط، تعامل اجتماعی و اختلالات رشدی در این مقیاس وجود دارد.

میزان روایی و پایایی این آزمون برای کودکان بالای سه سال بالا است.

 این فرم توسط کسانی که کودک را به خوبی می شناسندتکمیل می شود.

ابزارهای غربالگری، ارزیابی و تشخیص افتراقی اتیسم

چک لیست رفتاری اتیسم:

   این چک لیست پنجاه و هفت آیتمه به عنوان یک وسیله ی غربالگری کاربرد دارد.

همچنین برای تخمین شدت اختلال اتیسم در افراد مبتلا و تعقیب این ویژگی ها در طول زمان به کار می رود.

به اندازه ی آزمون مصاحبه ی تشخیص افتراقی اتیسم نسخه تجدید نظر شده پایایی و روایی ندارد.

ابزار غربالگری اتیسم برای برنامه ریزی آموزش:

   این مقیاس برای کودکان هیجده ماهه و بالاتر برای ارزیابی پنج جنبه طراحی شده است.

این پنج حیطه عبارتند از:

 الف_ جنبه ی حسی

 ب_ مفاهیم بدن

 پ_ زبان

ج_ خودیاری اجتماعی

 د_درک. این ابزار برای بررسی و ارزیابی افراد دارای خصوصیات اتیسم به کار می رود.

ارزیابی و تشخیص افتراقی اتیسم با چک لیست اتیسم برای کودکان نوپا:

   چک لیست کوتاه برای کودکان مبتلا به اتیسم شانزده تا سی ماهه می باشد،

 این چک لیست دارای دو جز می باشد.

 الف- لیست کوتاهی از سوالات برای برای مراقب

 ب- مشاهده ی وضعیت رفتاری کودک در بالیناین ابزار برای غربالگری کودکان مبتلا به اختلالات طیف اتیسم مفید می باشد.

ارزیابی و تشخیص افتراقی اتیسم با چک لیست تعدیل شده برای اتیسم در کودکان نوپا:

   دارای بیست و سه سوال می باشد که ۹ مورد آن از چک لیست اتیسم برای نوزادان برداشت شده است.

که حساسیت چک لیست قبلی را افزایش می دهد.

ارزیابی و تشخیص افتراقی اتیسم با آزمون غربالگری اختلالات نافذ رشدی:

   یک وسیله ی غربالگری می باشد که در موقعیت های مختلف به کار می رود.

مرحله یک برای موقعیت نگهداری، مرحله ی دو برای اختلالات رشدی، مرحله ی سه برای موقعیت کلینیکی این کودکان کاربرد دارد.

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
آپراکسی کلامی چیست؟ چگونه ارزیابی و درمان میشود؟

این چک لیست برای بررسی جنبه های عمده ی اختلال عملکردی استفاده می شود و اختلال طیف اتیسم با گزارش والدین اختلال کودک شناسایی می گردد.

این ابزار برای غربالگری و سنجش گزارش والدین طراحی شده است.

 اما دارای توصیفات کلینیکی کامل از علایم اولیه ی اتیسم نیست.

 ولی می تواند نشانه های گزارش شده توسط والدین برای تشخیص های بعدی کلینیکی را منعکس نماید.

ارزیابی و تشخیص افتراقی اتیسم با  نمایه ی(نمودار) تجدید نظر شده ی آموزش روانی:

   این آزمون رویکرد رشدی برای ارزیابی اختلالات طیف اتیسم دارد و دارای مجموعه ای از رفتار ها و مهارت ها برای شناسایی الگو های یادگیری می باشد.

 این آزمون برای کودکان شش ماهه تا هفت ساله طراحی گردیده است .

اطلاعاتی را در حیطه های های توانایی تقلید، درک، حرکات ظریف، حرکات درشت، همانگی چشم و دست، عملکرد شناختی وجنبه ی شناختی کلامی دارد و درجه ناهنجاری در عواطف، بازی، علایق، پاسخهای حسی و زبان را به ما نشان می دهد.

ارزیابی و تشخیص افتراقی اتیسم با نمایه ی آموزش روانی نوجوانان و بزرگسالان:

   این ابزار نیز برای نوجوانان و بزرگسالان طراحی شده است و از اصولی مانند ابزار بالا پیروی می کند.

ارزیابی عملکردی

ارزیابی و تشخیص افتراقی اتیسم با  مقیاس درجه بندی زندگی واقعی:

   عملکرد در چهل و هفت رفتار را مورد بررسی قرار می دهد. تاثیر درمان در محیط های مختلف را می تواند کنترل نماید و به طور مکرر بدون تاثیر در روایی و پایایی قابل استفاده است.

ارزیابی و تشخیص افتراقی اتیسم

موارد لازم برای ارزیابی صحیح عبارت است از:

تاریخچه ی خانوادگی و رشدی

مشاهده ی رفتار های کودک و نحوه ی تعامل با دیگران

ارزیابی پزشکی و ارزیابی و تشخیص افتراقی اتیسم

   این ارزیابی شامل آزمونهایی است که علل شناخته شده تاخیر رشدی مانند تجزیه ی کرموزومی و آزمونهای شنوایی را بررسی نماید.

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
دیس گرافی اکتسابی (آگرافی) یا اختلال نوشتاری

برای ارزیابی کودکانی که دارای تشخیص احتمالی اختلال طیف اتیسم هستند باید با متخصصان پزشکی دارای سابقه ی کار با این طیف از اختلالات مشورت نماییم.

این متخصصان عبارتند از فوق تخصص مغزو اعصاب اطفال روانپزشک کودکان و نوجوانان، متخصصان علوم رفتاری و رشدی کودکان و پزشکان عمومی دارای سابقه ی کار با کودکان اتیسم.

   موارد مهم تاریخچه ی پزشکی و جسمی کامل عبارتند از:

 تاریخچه ی رشد عمومی و رشد عصبی،

تاریخچه ی خانوادگی افراد با مشکلات مشابه موجود در خانواده،

مستندات مربوط به ارزیابی های قبلی، یافته های رفتاری و فیزیکی مربوط به ناهنجاری های ژنتیکی،

 متابولیکی، عصبی و سایر موارد پزشکی.

ارزیابی های پزشکی می تواند برای تعیین علت زیر بنایی اختلالات طیف اتیسم مفید باشد و علت شناسی مشخص تنها برای تعداد بسیار کمی از افراد دارای این طیف از اختلالات شناخته شده است.

 غربالگری مناسب برای این طیف از اختلالات توسط آکادمی نورولوژی آمریکا و جمعیت نورولوژی کودکان برای استفاده توسط پزشکان پیشنهاد گردیده است که عبارتند از:

ارزیابی و تشخیص افتراقی اتیسم با  آزمون های ژنتیکی:

   مطالعات مربوط به تجزیه و تحلیل کورموزومی با تفکیک پذیر ریرزولیشن بالا(کاریو تایپ) و آنالیز دی- ان – آ برای سندرم ایکس شکننده

 زیرا بعضی از علل اتیسم دلیل ژنتیکی دارد.

 آزمونهای ژنتیکی می تواند اطلاعاتی را درباره ی مشکلات ارثی خاص، نقص های ژنتیکی و یا ناهنجاریهای سیستم عصبی به ما بدهد.

   سندرم ایکس شکننده به علت تغییر در یک ژن خاص به وجود می آید.

 در تعدادی از کودکان اتیسم نتیجه ی این آزمایش مثبت می باشد.

 در صورت وجود هرگونه مشکلات رشدی خانوادگی، نورولوژیکی ویا علایم جسمی، پزشک باید آزمایش های مناسب دیگری را به عمل آورد.

ارزیابی و تشخیص افتراقی اتیسم با آزمایش آرایش مقایسه ای پیوند زنی واحد های ژنی:

   این روش یک روش نسبتا جدید می باشد که اختلالات شناسایی نشده به وسیله ی آزمایشات ژنتیکی رامشخص می نماید.

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
مراحل یادگیری گفتار کودکان اتیسم

این روش هنوز استاندارد نشده است ونتایج آن وقتی که آزمایش کاریو تایپ و سندرم ایکس شکننده نامشخص باشد قابل اعتماد نیست.

الکتروانسفالوگرافی(مغز نگاری برقی):

   این روش تنها در افراد خاصی با تاریخچه ی پسرفت اتیستیکی و یا حملات تشنجی کاربرد دارد.

 در پسرفت اتیستیکی، پس از رشد طبیعی افت در مهارتهای اجتماعی و عملکرد زبانی دیده می شود.

 این آزمایش باید در دو حالت هوشیاری و خواب انجام گیرد و یا حداقل در یک چرخه ی کامل خواب این کار انجام گیرد.

برخی از یافته ها نشان می دهند که اگر اختلالات تشنجی همراه شناسایی و بطور مناسبی درمان شوند در برخی از ابعاد اختلالات طیف اتیسم بهبودی مشاهده خواهیم نمود.

ارزیابی های متابولیک انتخابی دیگر برای تشخیص علل ژنتیکی یا غیر ژنتیکی موثر برکودک با نظر پزشک ارزیابی های شنوایی برای کودکان اتیسم یا کودکان دارای تاخیر رشدی

ارزیابی و تشخیص افتراقی اتیسم با ارزیابی بینایی

ارزیابی اسکین وود لامپ:

برای ارزیابی اختلالات جلدی عصبی اسکین برین (توبروز اسکلروزیس) به کار می رود.

مسمومیت با جیوه:

 باید دراین کودکان و افراد دارای تاخیر رشدی بررسی گردد.

اختلال عملکردی معدی-روده (ایگاسترو اینتستینال:

 این ارزیابی بر اساس یافته های کلینیکی می باشد و ضرورتا برای تشخیص افتراقی اتیسم نمی باشد.

تصویر برداری های مغزی:

   مانند ام- آر- آی ناهنجاریهای مشخصی را در افراد مبتلا به اختلالات طیف اتیسم نشان نمی دهد

مگر آنکه اختلالات همراه اتیسم مثلا میکرو سفالی یا ماکرو سفالی وجود داشته باشد (آوریل بررتون و بروس تونگ، ۲۰۰۰).

ارزیابی و تشخیص افتراقی اتیسم با ارزیابی شناختی:

   با به کاربردن آزمون های مناسب به دست می آید

 مانند نمایه ی آموزشی روانی و معیار هوشی پیش دبستانی و دبستانی و کسلر

آزمون زبانی ساختمند:

   آزمون زبانی ساختمند، آزمونهای روانشناختی و آزمونهای گفتاری و زبانی و آزمونهایی که برای آموزش کودک به کار می رود.

ارزیابی ساختمند

باز خورد جامع و حساس به والدین و مراقبین در باره تشخیص افتراقی

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
تواناییهای کودکان ۳ و نیم ساله

مطالعات فیلم خانگی

   نشانه های علل اتیسم را می توانیم ازبررسی مطالعاتی به دست بیاوریم که در آن مطالعات، علایم اتیسم برای اولین بار مشاهده شده اند.

شاید بهترین اطلاعات بدست آمده در مورد علل اتیسم از اولین شواهدی بدست آمده است که در مطالعات فیلم خانوادگی بررسی گردیده اند.

مطالعات این واقعیت را نشان می دهد که بیشتر والدین از اولین روز تولد کودک خویش و قبل از دریافت واکسن سه گانه ی سرخک- اوریون-سرخجه (ام – ام – آر) فیلم ضبط می کنند.

 فیلم های گرفته شده از کودکان که بعدا تشخیص اتیسم گرفته و یا عادی بوده اند، کد بندی شده و به متخصصان رشد نشان داده شد.

محققان بادرجه دقت بسیار بالا در سن یکسالگی توانستند کودکان اتیسم و غیر اتیسم را تشخیص دهند.

آیا علایم اتیسم قبل متوجه شدن والدین امکانپذیر است؟

این مطالعات نشان دادند که علایم جزیی اتیسم قبل از متوجه شدن والدین قابل تشخیص می باشد.

دریافت واکسن ام – ام – آر قبل از اولین علامت اتیسم نمی باشد.

محققان دیگر این بررسی را تا سن دو تا سه ماهگی نیز ادامه دادند.
؟

اتیسم / اوتیسم چیست؟

اوتیسم / اوتیسم یک اختلال رشدی عصبی است. سبب مشکلات ارتباطی، اجتماعی، گفتاری و زبانی میشود

اتیسم چگونه تشخیص داده می شود؟

اتیسم توسط مصاحبه، تاریخچه گیری، مشاهده، ارزیابی و انجام آزمون توسط متخصصان گفتاردرمان، کاردرمانی، روانپزشکان، متخصصان مغز و اعصاب با الویت بررسیهای چند تخصصی انجام می گیرد. در صورت عدم دسترسی به تیم چند تخصصی توسط گفتاردرمان و گفتاردرمانگر نیز تشخیص داده می شود.

درمان اصلی اتیسم / اوتیسم چیست؟

برای اختلالات طیف اتیسم درمان اصلی و محوری توسط متخصصان گفتاردرمان یا گفتاردرمانگر و کاردرمان یا کاردرمانگر انجام می گیردو دارو درمانی در این طیف از اختلالات یک درمان کمکی است. متخصصان روانشناسی و آموزش نیز می توانند به این کودکان کمک نمایند.

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
موسیقی و اتیسم آیا موسیقی براتیسم تاثیر مثبت دارد؟

توسط مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی تهران دکترای تخصصی گفتاردرمانیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران