بازیهایی برای افزایش تمیز گفتار

بازیهایی برای افزایش تمیز گفتار

مدت زمان تخمینی مطالعه: 2 دقیقه

گفتار درمانی تبریز گفتار درمانی و کاردرمانی تبریز یاشام » نوشته ها » بازیهایی برای افزایش تمیز گفتار

با استفاده از بازیهایی برای افزایش تمیز گفتار میتوان وضعیت گفتار را بهبود بخشید.

تمیز گفتار یکی از مهارتهای پیش کلامی لازم برای بهبود گفتار و زبان است

صداها و عبارات کشیده و منقطع بازیهایی برای افزایش تمیز گفتار

□ صداهای کشیده و منقطع:
صدای کشیده مثل هـ‌ هـ هـ هـ (هواپیما)
صدای منقطع مثل ق ق ق (قایق)
با مجموعه‌ای از هواپیماها و قایقهای اسباب‌بازی شروع به بازی کردن کنید. تصاویر آنها را بکشید و صدایشان را تولید نمائید. تصویری از دریا و آسمان را بر روی تخته سیاه یا یک ورقه بزرگ کاغذ ترسیم نمائید. هنگامی که می‌گویید «ه ه» نحوه قرارگیری هواپیما در آسمان را به کودک نشان دهید و هنگام تولید صدای «ق ق» کودک می‌تواند قایق را در داخل دریا بگذارد.

□ سایر صداهای کشیده و منقطع:

صداهای بلند: اواواواو……. (باد)
صداهای کوتاه: پ پ پ (ماهی)
هنگام تولید صدای «اواو» ابرها را در آسمان (تصویر) و درحین تولید صدای «پ پ» ماهی‌ها را در دریا بچسبانید.

□ عبارات کشیده ومنقطعبازیهایی برای افزایش تمیز گفتار

عبارات کوتاه: بدوـ‌ وایسا‌ـ بپرـ‌ بالاـ‌ بزن
عبارات بلند: “دور بزن” ‌ـ “آماده به جای خود” ـ “برو به طرف در” ـ‌ “دستت بگذار روی سرت”
دو عبارت مثل (“بدو” ـ “آماده بجای خود”) را از فهرستهای فوق انتخاب کنید یکی از دستورهای مذکور را به کودک ارائه کنید و با استفاده از اشارات، ژست و توصیف (در صورت لزوم) به وی نشان دهید که چه کاری را باید انجام دهد. در واقع کودک با تمرین می‌آموزد که بیان دو دستور تفاوت قائل شود و فعالیت مناسب را بدون کمک گرفتن انجام دهد.

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
حافظه شنیداری و تقلید کودک

توسط مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی تهران دکترای تخصصی گفتاردرمانیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران