بافتهای غذایی 8-12 ماه چیست؟ نمونه های غذایی

بافتهای غذایی 8-12 ماه چیست؟ نمونه های غذایی

مدت زمان تخمینی مطالعه: 2 دقیقه

گفتار درمانی تبریز گفتار درمانی و کاردرمانی تبریز یاشام » نوشته ها » بافتهای غذایی 8-12 ماه چیست؟ نمونه های غذایی

بافتهای غذایی 8-12 ماه مناسب در این سن ، به غذاهای له شده بافت بیشتری اضافه کنید تا از رشد مهارت های جویدن پشتیبانی کنید.

در نوشته قبلی در مورد بافتهای غذایی کودکان 7-8 ماهه صحبت کردیم در ادامه بافتهای عذایی کودکان 8 تا 12 ماه را بررسی حواهیم نمود.

مهارتهای تغذیه و جویدن و بلع جز مهارتهایی است که باید برای رشد مناسب کودکان رشد و توسعه یابد.

کودک شما آماده است برای بافتهای بیشتر و غذاهای سفت تر است اگر:

ادامه در صفحه بعد

مطالب مفید بیشتر
مهارت گوش دادن چیست ؟ و چگونه تقویت می شود؟

توسط مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی تهران دکترای تخصصی گفتاردرمانیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران