گفتار و زبان کودکان و تقویت آن

تقویت گفتار و زبان کودکان

تقویت گفتار و زبان کودکان

فعالیتهای زیادی برای تقویت گفتار و زبان کودکان وجود دارد.

فعالیتهایی برای تقویت رشد گفتار و زبان کودکان از تولد تا دوسالگی

راههای زیادی می تواند به درک و کاربرد کلمات کودکتان کمک کند.

 • صداهایی مانند “ما”،”دا” و “با” را در اورید و کودک را تشویق کنید که بعد از شما بگوید.
 • هنگامی که کودکتان صداسازی و یا آواسازی کرد به صورت کوک خود نگاه کنید یا به طرف او برگردید. با او صحبت کنید و منظر باشید ببینید او چه می گوید. وانمود کنید که با او صحبت می کنید.
 • به خنده ها و یا حتی تغییر قیافه اش پاسخ دهید. اینکار را می توانید با تقلید و یا تغییر حالات چهره انجام بدهید.
 • به او یاد بدهید که از کارهای شما تقلید کند. مانند دست زدن، دس دسی کردن و ….

موقعیت صحبت با کودک

 • با فرزندتون در حمام، هنگام غذا دادن و لباس پوشاندن صحبت کنید.
 • در مورد کاری که انجام می دهید و یا جاییکه خواهید رفت صحبت کنید.
 • در مورد اینکه چه کسی و چی چیزی را خواهید دید صحبت کنید.
 • رنگها و اشکال را به او نشان دهید و در مورد آنها صحبت نمایید.
 • چیزهایی را که می بینید را بشمارید.
 • ژست را به کار ببرید مانند دست تکان دادن و نشان دادن.
 • صدای حیوانات را در بیاورید. این کار کمک می کند که فرزندتان بین صدا و حیوان ارتباط برقرار کند. مثلا سگ میگه هاپ هاپ هاپ هاپ.
 • از تکنیک گسترش کلمات کودک استفاده کنید.
 • وقتی کودک شما می گوید. ماما شما بگویید” مامان اینه، مامان تورا دوست داره. بچه کجاست؟ اینهم بچه است.”
 • برای کودکتان کتاب بخوانبد. هر کلمه را نمی خواهد بخوانید. می توانید فقط در مورد تصاویر صحبت کنید.
 • بیشتر از کتابهایی استفاده کنید که تصاویر بزرگ و تمام رنگی دارند. از کودکتان بپرسید این چیه؟ سعی کنید به او نشان دهید و اسم اشیا را بگویید.
برچسب ها