توجه و تمرکز

توجه و تمرکز

توجه و تمرکز:

توجه ، قدرت توجه و تمرکز کافی برای انجام کاری است. به عبارت دیگر  جایدهی محرک در مغز است.  و یا دریافت ویژگی های اساسی محرک میباشد.

در واقع توجه  قدرت و توانایی فرد در متمرکز شدن بر محرک خاص است.

با داشتن توجه  کافی میتوانیم اثر سایر محرک ها را محدود کنیم.

یادگیری و همچنین در اکثر موارد انجام فعالیت های گوناگون نیازمند توجه و تمرکز است.

کودکان معمولاً توجه و تمرکز کمی دارند.

بهبود توجه  یعنی اینکه کودک قادر باشد برای انجام یک فعالیت توجه و تمرکز کند.

افزایش میزان توجه در تمام زمینه‌های یادگیری تأثیر بسزایی دارد.

توجه بالا به کودک کمک می‌کند تا زبان را بهتر و راحت‌تر درک کرده و بیاموزد. با رشد و نمو بیشتر سطح توجه کودکان افزایش می‌یابد.

مثلاً یک کودک یک ساله  به راحتی دچار حواس‌پرتی می‌شود.

کودک دو ساله سالم می‌داند چگونه باز ‌کند و در برابر مداخله بزرگسالان مقاومت ‌کند.

سه سالگی، کودکان در بازیهای خود انعطاف‌ بیشتری نشان می‌دهند و می‌توانند به دستورالعمل بزرگسالان توجه کنند.

برخی کودکان برای گذار از سطوح توجه نیاز به کمک دادند.

منتشر شده در

توسط مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی تهران دکترای تخصصی گفتاردرمانیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران