تولید و تلفظ صداهای گفتاری و اختلالات آن چیست؟

یادگیری صدای ق

تولید و تلفظ صداهای گفتاری و اختلالات آن چیست؟

مدت زمان تخمینی مطالعه: 3 دقیقه

گفتار درمانی تبریز گفتار درمانی و کاردرمانی تبریز یاشام » نوشته ها » تولید و تلفظ صداهای گفتاری و اختلالات آن چیست؟

تولید و تلفظ صداهای گفتاری چگونه انجام می شوند؟

صداها به وسیله اندامهای تولید کننده صدا تولید و ایجاد می شوند.
تولید صدا از حنجره آغاز می شود
با حرکت اندامهای گویایی متحرک مانن زبان و زبان کوچک به صدا شکل داده می شود.
مثلا زبان در برابر لثه قرار گرفته و صداهای لثوی را ایجاد میکند.
باحرکت زبان در روبروی کام صداهای کامی ایجاد می گردد.

دیزآرتری چیست و چگونه درمان می شود؟

دیزآرتری یکی از اختلالاتی هست که فرد مشکل تولید صدا دارد.
تکنیکهای زیر برای درمان آنها به کار می رود:
کاهش سرعت گفتار
افزایش و بهبود وضعیت تنفسی فرد
افزایش قدرت و هماهنگی عضلات تولیدی گفتار
بهبود و آموزش تولید صداها

خطاهای تولیدی یا گفتاری چند تا هستند و انواع آن کدام است؟

چهارنوع خطای تولیدی وجود دارد.
جانشینی: یک صدا جانشین یک صدای دیگر می شود
یعنی فرد بجای تولید یک صدا صدای دیگری را تولید میکند
حذف: یعنی فرد یک صدا را حذف می کند.
خرابگویی: یعنی فرد صدا را به گونهای تولید می کند که شبیه صداهای استاندارد نیست
اضافه گویی: فرد برای تولید یک صدا یک صدای اضافی تولید می نماید

صداهای دولبی چه صداهایی هستند؟

صداهای دولبی صداهایی هستند که به وسیله دو لب تولید می شوند.
در این صداها جریان هوای خروجی از دهان توسط لبها متوقف می شود.
صداهای دولب عبارتند از /ب/، /م/، /پ/

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
آسیب شناختی خفیف چیست؟

علت مشکلات تولید و تلفظ صداهای گفتاری چی هست؟

تولید یا تولید صدا یعنی اینکه فرد چطوری صداها را تولید میکند.
خطاهای تولید یعنی فرد صداها را طوری تلفظ میکند که دیگران قادر به درک آن صداها نیستند.
بعضی از علل خطاهای تولیدی عبارتند از:
سندرمهای ژنتیکی
افت شنیداری
بیماریهای نورولوژیکی مانند سکته، صدمات مغزی، تومورها و فلج مغزی یا سی پی
آسیبهای شنیداری دایمی
آسیب های شنیداری موقتی بخاطر عفونتهای مزمن مایع گوش،
ترشح بیش از حد واکس گوش

خطاهای تولید و تلفظ صداهای گفتاری چگونه درمان می شوند؟

درمان خطاهای تولیدی گفتاردرمانی و تکنیک های آن است.
به فرد آموزش داده می شود که صداها چگونه تولید می شوند.
به فرد آموزش داده می شود که چه صداهایی درست و چه صداهایی نادرست هستند.

من چطوری می تونم تولیدصداهای خودم را بهتر کنم؟

برای این کار می توانید از 8 تکنیک زیر استفاده نمایید
یه گفتارخودتان با دقت گوش کنید.
سرعت گفتارتان را کنترل کنید.
صداها و کلمات پر کننده را حذف کنید مانند ام ام ام یا مثلا مثلا مثلا
روی صدای آخر کلمات متمرکز شوید.
به صدای سخنوران دیگر گوش کنید.
با اطمینان صحبت کنید.
قبل از صحبت کردن فکر کنید.
نقاط ضعف خود را بشناسید.

تولید صداها چرا در گفتار مهم است؟

تولید صداه ها بخاطر ایجاد صداهای درست و واضح مهم است.
وقتی که تولید صداها درست باشد جملات و کلمات به راحتی شنیده و درک می گردد.
فرد مقابل از فکر و ایده ما و یا نیازهای ما آگاه می گردد.

توسط مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی تهران دکترای تخصصی گفتاردرمانیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران