ثبت کلینیک

ثبت مراکز گفتاردرمانی

برای ثبت مرکز گفتاردرمانی، کاردرمانی، مشاوره و نوروفیدبک می توانید مشخصات خود را بافرم زیر ارسال فرمایید.

لطفا در بخش massage حتما موارد زیر را بفرستید تا در سایت ثبت شود

1- نام مرکز

2- نام مدیر مرکز

3- آدرس و شماره تماس مرکز

4- شماره نظام پزشکی و تلفن همراه (در سایت نمایش داده نخواهد شد ولی برای ثبت ضروری است.)

 

 

 
 
چگونه حافظه بینایی و شنیداری را تقویت کنیم؟ گفتار درمانی در کودکان دارای تاخیر کلامی اصول مداخلات گفتاردرمانی در کودکان دو زبانه درمان لکنت کودکان با تکنیک قوانین روانی کلام یا FRP کاردرمانی