ثبت کلینیک

ثبت مراکز گفتاردرمانی

برای ثبت مرکز گفتاردرمانی، کاردرمانی، مشاوره و نوروفیدبک می توانید مشخصات خود را بافرم زیر ارسال فرمایید.

لطفا در بخش massage حتما موارد زیر را بفرستید تا در سایت ثبت شود

1- نام مرکز

2- نام مدیر مرکز

3- آدرس و شماره تماس مرکز

4- شماره نظام پزشکی و تلفن همراه (در سایت نمایش داده نخواهد شد ولی برای ثبت ضروری است.)