حافظه شنیداری و تقلید کودک

حافظه شنیداری و تقلید کودک

حافظه شنیداری و تقلید کودک

حافظه شنیداری و تقلید کودک یکی از تواناییهایی که برای رشد مهارت گفتار و زبان کودکان مهم است

توانایی و عملکرد صحیح در این مهارت است.

این مهارت یکی از مهارتهای اساسی برای یادگیری ارتباط، زبان، گفتار و مهارتهای عملکردی و شناختی است.

برخی از مشکلاتی که در آنها مشکلات حافظه و تقلید کودک وجود داردد عبارتند از:

کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالی (اختلالات توجه و تمرکز)
اتیسم (اوتیسم)
کم شنوایی و ناشنوایی
 در پردازش حسی و پردازش حس شنیداری
تاخیر در رشد گفتار و زبان
کم توانی ذهنی و ناتوانی ذهنی
 اختلالات و مشکلات یادگیری
 اختلالات و مشکلات خواندن و نوشتن
اختلالات تولید صداها و تلفظ
 فلج مغزی و سی پی
مشکلات و اختلالات ناشی از آسیبهای مغزی و سکته
اختلالات ارتباط اجتماعی (اتیسم، آسپرگر و …….)

برای تقویت حافظه و تقلید کودک راههای بسیار متنوعی وجوددارد.

در ادامه بازی برای تقویت حافظه و تقلید کودک پیشنهاد میگردد.

بازی تولید آهنگ برای تقویت حافظه شنیداری و تقلید کودک

روش اجرای بازی تقویت حافظه شنیداری و تقلید کودک

۱- جلوی کودک و درمانگر یک وسیله آهنگساز یکسان وجود داشته باشد.

۲- درمانگر آهنگر ار آهسته و منظم و با قاعده تولید کند.

۳- اگر از صدای خودتان استفاده میکنید یک صدا را مرتب تکرار نمایید.

میتوانید همراه با تولید صدا می توانید ریتم بگیرید که میتواند یک بازی گروهی خوب باشد.

۴- بعد از اینکه ریتم آهنگهای ثابت تثبیت شد می توانید از تغییر آهنگ استفاده نمایید.

۵- از کودک بخواهید که آهنگی را که میشنود را پس از ۵ ثانیه تکرار نماید.

۶- بعد از تقلید موفق کودک از آهنگ از حوزه دید کودک خارج شوید. تا کودک صداها را فقط بشنود.

روش کار در بازی تقویت حافظه شنیداری و تقلید کودک

۱- این کار را انجام بده

دست بزن

طبل بزن

ضرب گرفتن با انگشت

ضرب گرفتن با پا

تکان دادن سر

حرکات بدن

دایره

۳- نمونه ریتمها و آهنگهای مختلف

۴- صبر کن من هروقت علامت دادم کار را انجام بده دقت کن اول من این کار را انجام میدهم.

۵- من میرم پشت سر تو یا اتاق دیگر همان صدایی را که من در آوردم تو هم در بیار