حسهای دهانی و صورتی چیست؟ چگونه تحریک می شود؟

حسهای دهانی و صورتی و یکپارچگی در تولید گفتار و زبان نقش بسیار مهم و برحسته ای را دارد.

سه سیستم حسی وجود دارد که همه ورودی حفره دهان یا دهان را دریافت می کنند:

حسهای دهانی و صورتی لمسی (لمس)

به صورت خوراکی ، حس لامسه وقتی چیزی را به لب ، زبان ، لثه و گونه لمس می کند ورودی دریافت می کند.

زبان به طور خاص گیرنده های لمسی زیادی دارد تا بتواند در مورد احساس یا درجه حرارت آن بازخورد بدهد.

حسهای دهانی و صورتی تصور عمق (فشار عمیق)

فک ها می توانند یک تن فشار عمیق وارد کنند.

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
شکاف لب و کام چیست و چگونه ارزیابی می شود؟

جویدن و مکیدن ورودی زیادی به این سیستم حسی می دهد.

طعم و مزه

زبان گیرنده های زیادی دارد که به او اجازه می دهد طعم های مختلف مانند شیرین ، شور ، ترش و ادویه را بچشد.

در مورد این سه ورودی صحبت میکنیم.

جای تعجب نیست که بسیاری از بچه ها چیزی دهان و دندان دارند!

از آنجا که پردازش حسی دهان تحت تأثیر این سه حس قرار دارد.

کودک شما می تواند یکی یا همه این سیستم های حسی را پردازش کند ، تحت ناثیر آن قرار گبرد یا پردازش نکند.

باز هم ، این ترکیب بی نظیری برای کودک شما خواهد بود.

اکنون که دقیقاً فهمیدیم پردازش حسی دهان چیست.

من فقط با استفاده از اصطلاح “دهان” پیش می روم ، زیرا می دانم که واقعاً ترکیبی از هر یک از حواس فردی است که آن را تشکیل می دهد!

آخرین نکته ، غذا خوردن یکی از رایج ترین نشانه هایی است که در اخنلال پردازش حسی دهان مشاهده می شود.

ادامه در صفحه بعد

از مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی تهران دکترای تخصصی گفتاردرمانیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران