حسهای دهانی و صورتی و تحریک آن

حسهای دهانی و صورتی و یکپارچگی در تولید گفتار و زبان نقش بسیار مهم و برحسته ای را دارد.

مدت زمان تخمینی مطالعه: 6 دقیقه

گفتار درمانی تبریز گفتار درمانی و کاردرمانی تبریز یاشام » نوشته ها » حسهای دهانی و صورتی و تحریک آن

سه سیستم حسی وجود دارد که همه ورودی حفره دهان یا دهان را دریافت می کنند:

حسهای دهانی و صورتی لمسی (لمس)

به صورت خوراکی ، حس لامسه وقتی چیزی را به لب ، زبان ، لثه و گونه لمس می کند ورودی دریافت می کند.

زبان به طور خاص گیرنده های لمسی زیادی دارد تا بتواند در مورد احساس یا درجه حرارت آن بازخورد بدهد.

حسهای دهانی و صورتی تصور عمق (فشار عمیق)

فک ها می توانند یک تن فشار عمیق وارد کنند.

جویدن و مکیدن ورودی زیادی به این سیستم حسی می دهد.

حسهای دهانی و صورتی طعم و مزه

زبان گیرنده های زیادی دارد که به او اجازه می دهد طعم های مختلف مانند شیرین ، شور ، ترش و ادویه را بچشد.

در مورد این سه ورودی صحبت میکنیم.

جای تعجب نیست که بسیاری از بچه ها چیزی دهان و دندان دارند!

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
فیزیکی بؤیؤمه مرحله لری (مایلستونهای رشد فیزیکی)

از آنجا که پردازش حسی دهان تحت تأثیر این سه حس قرار دارد.

کودک شما می تواند یکی یا همه این سیستم های حسی را پردازش کند ، تحت ناثیر آن قرار گبرد یا پردازش نکند.

باز هم ، این ترکیب بی نظیری برای کودک شما خواهد بود.

اکنون که دقیقاً فهمیدیم پردازش حسی دهان چیست.

من فقط با استفاده از اصطلاح “دهان” پیش می روم ، زیرا می دانم که واقعاً ترکیبی از هر یک از حواس فردی است که آن را تشکیل می دهد!

آخرین نکته ، غذا خوردن یکی از رایج ترین نشانه هایی است که در اخنلال پردازش حسی دهان مشاهده می شود.

ادامه در صفحه بعد

توسط مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی تهران دکترای تخصصی گفتاردرمانیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران