دو زبانگی باعث دیر زبان باز کردن کودک می شود؟

در این نوشته مطالب زیر مطالعه خواهید کرد

دو زبانگی باعث دیر زبان باز کردن کودک می شود

دو زبانگی باعث دیر زبان باز کردن کودک می شود!!!

برخی از والدین اعتقاد دارند که آموزش همزمان دو یا چند زبان باز تاخیر در زبان باز کردن کودک میشود.

این باور و اعتقاد پایه علمی درستی ندارد.

متاسفانه اعتقاد به این باور باعث می شود که والدین نگران مهارتهای کلامی فرزند دوزبانه خود باشند.

برخی از موارد نیز اطرافیان به این والدین می گویند که به یک زیان بچسبند و فقط یک زبان یاد دهند.

این مساله به خاطر اعتقادات و باورهایی است که از قدیم گفته اند که دو زبانه ها در مهارتهای گفتاری خود مشکل دارند.

تحقیقات علمی مختلف ثابت کرده اند که کودکان اگر بطور همزمان در معرض دو و یا چند زبان قرار گیرند.

همه آن زبانهایی را که در معرض آنها قرار گرفته اند بی کم و کاست و بدون هیچ نقصی یاد خواهند گرفت.

متخصصان ثابت کرده اند که دو زبانه بودن بر مهارتهای گفتاری کودکان هیچ تاثیری ندارد..

تحقیقات مختلف نشان داده است که دو زبانگی حتی بر طریقه صحبت کردن کودک نیز اثر منفی ندارد.

یافته های مختلف نشان داده است اگر کودکی دیر زبان باز می کند آموزش دو زبان باعث نمی شود که زبانش دیرتر باز شود.

تحقیقات نشان داده است کودکانی دو زبانه در مقایسه با یک زبانه ها در یادگیری مهارت های حرف زدن هیچ تفاوتی ندارند.

دو زبانگی باعث می شود که کودک مهارتهای گفتاری بیشتری را به دست بیاورد

دوزبانگی سبب افزایش تواناییهای شناختی، زبانی، توجه و تمرکز، افزایش قدرت تصمیم گیری، افزایش تاثیر گذاری بر محیط و ……..گردد.

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
نشانه های آفازی بعد از وقوع سکته

توسط مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی تهران دکترای تخصصی گفتاردرمانیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران