روشهای تقویت مهارتهای گفتار و زبان کدام است؟

راهی وجود ندارد که بگویید فرزند شما از چه مسیری عبور می کند ، اما اگر نگران هستید کارهای زیادی وجود دارد که می توانید در خانه انجام دهید تا به فرزندتان کمک کنید.

در اینجا برخی از توضیحات مختصر برخی از موارد ذکر شده است.

من توصیه می کنم قبل از حرکت به  استراتژی بعدی ، یک استراتژی را به مدت یک هفته امتحان کنید.

نیازی به انجام همه استراتژی ها به طور مداوم نیست ، فقط چند بار در روز یا هفته انتخاب کنید که آن را تمرین کنید.

روشهای تقویت مهارتهای گفتار از تصاویر و پاداش استفاده کنید

 تا از کار بیش از حد و ارایه پاداش غیر ضروری جلوگیری کنید

کودک ممکن است هنگامی که با یک پروژه چند مرحله ای روبرو می شود تمایلی به انجام کار نداشته باشد.

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
منشا رشدی تئوری ذهن تواناییهای فرد را چگونه توضیح می دهد؟

درمانگران با آموزش روشهای مشخص برای تقسیم وظایف به قطعات کوچکتر و قابل کنترل و حفظ انگیزه شخصی در هر مرحله ، به مقابله با این گرایش کمک می کنند.

والدین می توانند با استفاده از گرافیک و پاداش های ملموس و کوچک که پیشرفت فزاینده را تشویق می کنند ، در خانه نیز همین کار را انجام دهند.

گرافیک و نشانه های بصری دیگر کمک می‌کند.

گرافیک مناسب به فعالیت مورد نظر بستگی دارد.

به عنوان مثال کودکی که در حال تمیز کردن اتاق خود است ، ممکن است از نقشه فیزیکی و فضایی بهره ببرد که در ابتدا مناطقی را که باید تحت کنترل قرار گیرند برجسته می کند و به کودک یاد آوری می کند. 

کودکی که برای شروع تکالیف در تلاش است ، دیدن یک برنامه مکتوب ، با قرار گرفتن در هر زمان در یک نقطه خاص ، مفید است. 

“وارد اتاق خود شوید و تکالیف خود را انجام دهید” برای بسیاری از کودکان بی معنی است.

ادامه در صفحه بعد

از مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی تهران دکترای تخصصی گفتاردرمانیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران