روشهای تقویت مهارتهای گفتار و زبان کدام است؟

از  اشاره استفاده کنید

 در این استراتژی ، شما همچنان به صحبت با خود (توضیح داده شده در پست قبلی) ادامه می دهید.

 اما کلمه گفتاری خود را با یک علامت اشاره همراه می کنید.

محققان دریافته اند که زبان اشاره به عنوان ابزاری عالی برای مکالمه بچه ها (یا بیشتر صحبت کردن) ، به ویژه در افرادی است که گفتار و صحبت کردنشان تاخیر دارند.

 به محض یادگیری قدرت ارتباط از طریق صدا و گفتار ، آنها به زودی علائم اشاره را  کنار می گذارند ، زیرا گفتار و ارتباط با صدا  روش موثرتری برای برقراری ارتباط برای آنها خواهد بود.

روشهای تقویت مهارتهای گفتار روش صحبت موازی

این استراتژی بسیار شبیه استراتژی “صحبت با خود” است.

اما شما به جای صحبت کردن در مورد آنچه شما انجام می دهید ، در مورد آنچه فرزندتان انجام می دهد صحبت خواهید کرد.

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
راهنمای والدین درمورد گفتار کودکان و معیارهای قضاوت در مورد گفتار و زبان

می توانید اشیائی را که کودک شما استفاده می کند ، اعمالی که انجام می دهد ، احساس او ، آنچه می شنود و غیره برچسب گذاری کنید.

 مطمئن باشید که به استفاده از جملاتی ادامه می دهید که درست یا کمی بالاتر از جملاتی هستند که فرزند شما دارد استفاده می شود ، حتی اگر فقط یک یا دو کلمه باشد.

ادامه در صفحه بعد

از مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی تهران دکترای تخصصی گفتاردرمانیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران