روشهای تقویت مهارتهای گفتار و زبان کدام است؟

گسترش

در این استراتژی ، شما بر اساس گفتار یا حرکات کودک خود پیشرفت خواهید کرد.

هرچه فرزندتان می گوید صحبت کنید و یک کلمه به آن اضافه کنید.

اگر کودک شما “توپ” می گوید ، می توانید بگویید “توپ بخواه” ، “توپ من” ، “توپ زرد” ، “توپ پرتاب” یا هر چیز دیگری که حاوی کلمه توپ با یک کلمه دیگر باشد.

حتی می توانید از دو یا سه مثال مختلف استفاده کنید.

 اگر کودک شما هنوز چیزی نمی گوید ، می توانید ژست های او را ادامه دهید.

 هر وقت او به چیزی اشاره کرد یا حرکتی کرد که سعی در برقراری ارتباط با شما دارد ، کلمه ای را بیان کنید که همراه آن ژست باشد.

شما می توانید چیزی را که او به آن اشاره کرده یا به آن دستیابی دارد ، نامگذاری کنید ،

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
مهارتهای جویدن و بلعیدن کودکان را آسانتر کنیم با

احساسی را که احساس می کند ،

یا هر چیز دیگری که احساس می کنید کودک شما سعی در برقراری ارتباط دارد برچسب گذاری کنید

ادامه در صفحه بعد

از مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی تهران دکترای تخصصی گفتاردرمانیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران