روشهای تقویت مهارتهای گفتار و زبان کدام است؟

ایجاد و افزایش واژگان درکی

 در این استراتژی ، شما برای افزایش واژگان درکی کودک خود تلاش خواهید کرد.

 واژگان درکی شامل تمام کلماتی است که کودک هنگام گفتن آنها می فهمد ،

حتی اگر خودش هنوز آنها را نگفته باشد.

کودکان قبل از استفاده از کلمات ، ابتدا باید آنها را درک کنند.

می توانید واژه های درکی فرزندتان را با اشاره دادن به تصاویر ، اشیا  یا افراد وقتی آنها را برای او نشان می دهید ، افزایش دهید.

به عنوان مثال ، می توانید بگویید “بابا کجاست؟” و کمکش کن تا به سمت بابا نگاه کنه این یک کار عالی هنگام خواندن کتاب است.

می توانید با گفتن

“کجاست _” ، “__ به من نشان دهید”

یا “اشاره به ____” از کودک خود بخواهید که به شیئی در کتاب اشاره کند.

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
تماشای تلویزیون و بازیهای ویدیویی بر رشد کودک، گفتار و زبان موثر است؟

کمی صبر کنید و اگر او نتوانست آن را پیدا کند ،

می توانید آن را برای او مشخص کنید و همچنین به او کمک کنید تا به آن اشاره کند.

این کار را ادامه دهید و به زودی کودک شما شروع به درک کلمات بیشتری می کند.

ادامه در صفحه بعد

از مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی تهران دکترای تخصصی گفتاردرمانیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران