روشهای تقویت مهارتهای گفتار و زبان کدام است؟

با کودک خود ارتباط برقرار کنید.

 از بدو تولد شروع به صحبت کنید. وقتی آنها سر و صدا در می آورند ، از سر و صدای آنها تقلید کنید.

 وقتی روی ارتباط متمرکز شوید ، کودک  تشویق به صحبت کردن می شود.

 آنها را مجبور به صحبت کردن نکنید.

ارتباط گاه به گاه در واقع به کودک شما کمک می کند.

تا بفهمد چه موقع از  گفتار استفاده کرده و ارتباط برقرار استفاده کند.

تقلید از صدا و حرکات طبیعی ترین راه برای یادگیری گفتار است.

این تمرین به زبان باز کردن و آغاز گفتار  کودک می کند

روشهای تقویت مهارتهای گفتار روش آواز خواندن

برای فرزندتان روش دیگری برای تشویق او برای صحبت است.

آهنگ ها به آنها کمک می کند کلمات جدید را یاد بگیرند و به خاطر بسپارند.

مهارت_گوش_دادن آنها نیز توسعه خواهد یافت.

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
گفتار درمانی تبریز کجاست و چه خدماتی را ارایه می دهد؟

آواز خواندن می تواند به گسترش واژگان کودک کمک کند.

ریتمها برای این منظور ابزاری کاملاً عالی است و آهنگ ها پر از آنها هستند.

از مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی تهران دکترای تخصصی گفتاردرمانیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران