دکترای گفتاردرمانی

دکتر جعفر معصومی

دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارشناس ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

دارای بیش از ۲۰ سال سابقه کار در اختلالات گفتار و زبان

استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز

استاد دانشگاه فرهنگیان تبریز

دیزآرتری

دیزآرتری یک نوع اختلال حرکتی گفتار و اکتسابی است که در اثر صدمه ی سیستم عصبی محیطی یا مرکزی ایجاد می شود و کنترل ماهیچه ها را مختل می کند.

تقریبا تمام جنبه های تولید گفتار مثل فرکانس، بلندی، کیفیت صوتی، تشدید، سیستم تنفسی حمایت کننده ی گفتار، آهنگ، تولید و … ممکن است به درجات مختلف دچار آسیب شود.

انواع دیزارتری:

Spastic dysarthria

دراثر آسیب به نورون های حرکتی فوقانی است.

عضلات در  آن ضعیف هستند،

بالا رفتن تن عضلانی را داریم دامنه ی حرکتی عضلات کاهش پیدا کرده است .

ویژگی های گفتاری : عدم وضوح هم خوان ها ، خشونت صوتی، فرکانس و سرعت پایین گفتاری و عبارات کوتاه دارند.

Flaccid dysarthria

در اثر آسیب به نورون های حرکتی تحتانی است.

وضعیت عضلات شل است و  دچار آتروفی شده  و رفلکس های ضعیف دارندو تن عضلات پایین است.

ویژگی های گفتاری:

تولید ضعیف است ، صدای نفس آلود دارند، هایپرنازالتی هستند.

Ataxia dysarthria

در اثر آسیب به مخچه است وضعیت عضلات هایپرتونی است حرکات کند و بی دقت دارند.

ویژگی های گفتاری:

اختلالات تولیدی بی قراری دارند، خراب گویی واکه ،تغییرات زیاد بلندی صدا، هم خوان های نامشخص و همه ی کلمات را با استرس برابر یا بیش از حد بیان می کنند.

Hypotonic dysarthria

سیستم اکستراپیرامیدال آسیب دیده است. حرکات پایین تر از حد نرمال است دامنه ی حرکتی عضلا  ت گفتاری محدود شده است توانمندی حرکتی مناسبی ندارند.

ویژگی های گفتاری:

کاهش تکیه ها ، عدم تغییر فرکانس و بلندی صدا، مکث های نامناسب، تکرار واج ها و زیر و بمی یکسان دارند.

Hypertonia dysarthria

سیستم اکستراپیرامیدال آسیب دیده است حرکات غیر ارادی و افزایش دامنه ی حرکات و ناتوانی در کنترل آنها.

ویژگی های گفتاری:

مکث های گولانی و نامناسب، سرعت متغییر گفتاری، کشیده گویی واج ها، دم و بازدم ناگهانی و توقف صوتی دارند.

Mixed dysarthria

درصورتی که مجموعه ای از اختلالات و بیماری های ایجاد کننده ی انواع دیگر دیزآرتری و اختلالات ارتباطی و حرکتی آن ها به طور همزمان دریک فرد دیده شود به طوری که نتوان نوع خاصی از دیزارتری را تفکیک داد، دیزارتری از این نوع است.