دکترای گفتاردرمانی

دکتر جعفر معصومی

دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارشناس ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

دارای بیش از ۲۰ سال سابقه کار در اختلالات گفتار و زبان

استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز

استاد دانشگاه فرهنگیان تبریز

بیشتر بدانیم

دیزآرتری

دیزآرتری یک نوع اختلال حرکتی گفتار و اکتسابی است که در اثر صدمه ی سیستم عصبی محیطی یا مرکزی ایجاد می شود و کنترل ماهیچه ها را مختل می کند.

تقریبا تمام جنبه های تولید گفتار مثل فرکانس، بلندی، کیفیت صوتی، تشدید، سیستم تنفسی حمایت کننده ی گفتار، آهنگ، تولید و … ممکن است به درجات مختلف دچار آسیب شود.

انواع دیزارتری:

Spastic dysarthria

دراثر آسیب به نورون های حرکتی فوقانی است.

عضلات در  آن ضعیف هستند،

بالا رفتن تن عضلانی را داریم دامنه ی حرکتی عضلات کاهش پیدا کرده است .

ویژگی های گفتاری : عدم وضوح هم خوان ها ، خشونت صوتی، فرکانس و سرعت پایین گفتاری و عبارات کوتاه دارند.

Flaccid dysarthria

در اثر آسیب به نورون های حرکتی تحتانی است.

وضعیت عضلات شل است و  دچار آتروفی شده  و رفلکس های ضعیف دارندو تن عضلات پایین است.

ویژگی های گفتاری:

تولید ضعیف است ، صدای نفس آلود دارند، هایپرنازالتی هستند.

Ataxia dysarthria

در اثر آسیب به مخچه است وضعیت عضلات هایپرتونی است حرکات کند و بی دقت دارند.

ویژگی های گفتاری:

اختلالات تولیدی بی قراری دارند، خراب گویی واکه ،تغییرات زیاد بلندی صدا، هم خوان های نامشخص و همه ی کلمات را با استرس برابر یا بیش از حد بیان می کنند.

Hypotonic dysarthria

سیستم اکستراپیرامیدال آسیب دیده است. حرکات پایین تر از حد نرمال است دامنه ی حرکتی عضلا  ت گفتاری محدود شده است توانمندی حرکتی مناسبی ندارند.

ویژگی های گفتاری:

کاهش تکیه ها ، عدم تغییر فرکانس و بلندی صدا، مکث های نامناسب، تکرار واج ها و زیر و بمی یکسان دارند.

Hypertonia dysarthria

سیستم اکستراپیرامیدال آسیب دیده است حرکات غیر ارادی و افزایش دامنه ی حرکات و ناتوانی در کنترل آنها.

ویژگی های گفتاری:

مکث های گولانی و نامناسب، سرعت متغییر گفتاری، کشیده گویی واج ها، دم و بازدم ناگهانی و توقف صوتی دارند.

Mixed dysarthria

درصورتی که مجموعه ای از اختلالات و بیماری های ایجاد کننده ی انواع دیگر دیزآرتری و اختلالات ارتباطی و حرکتی آن ها به طور همزمان دریک فرد دیده شود به طوری که نتوان نوع خاصی از دیزارتری را تفکیک داد، دیزارتری از این نوع است.

صفحه اصلی
فروشگاه
چرا مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز
تنظیم وقت ملاقات
خدمات مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز