صداهای گفتاری چگونه تولید شده و آموزش داده می شود؟

صداهای گفتاری صدای ج

 صدای /ج/ دقیقاً با موقعیت دهانی همانند صدای / چ/ ساخته می شود. اما واکدار است.

 این به این معنی است که صدا تولید شده هم از ارتعاش تارهای صوتی و هم از حرکت هوا از طریق دهان ایجاد می شود.

 برای ایجاد صدا ، دندان های خود را کنار هم قرار داده و گوشه های لب های خود را به وسط بکشید.

 هنگام عبور هوا از دهان ، نوک زبان باید بلند شود تا بالای دهان شما دقیقاً پشت دندانهای جلویی لمس شود.

مسیر هوا قبل از آزاد شدن از لب ، موقع خروج به طور موقت توسط زبان شما مسدود می شود.

کودکان معمولاً کمی از دیرتر صدای /ج/ را ایجاد می کنند .

اگر کودک شما نمی تواند صدای ج را بگوید. بهتر است از یک آسیب شناس گفتار زبان  کمک بگیرید.

 هرچه مشکل گفتاری زودتر درمان شود ، بعداً به مسئله بزرگتر و بسیار شدیدتری تبدیل نخواهد شد.

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی چیست؟

توسط مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی تهران دکترای تخصصی گفتاردرمانیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران