صداهای گفتاری چگونه تولید شده و آموزش داده می شود؟

صداهای گفتاری صدای چ

 صدای چ با لمس نوک زبان با سقف دهان تولید می شود . عبور هوا را خیلی کوتاه قبل از آزاد شدن از طریق دهان مسدود میکند.

بگویید “چیز یا چوب”. توجه کنید که نوک زبان شما دقیقاً پشت دندانهای جلوی شما و سقف دهان شما را لمس می کند.

همچنین ممکن است متوجه شوید که لب های شما کمی لرزیده و تارهای صوتی شما هنگام تلفظ صدای چ لرزش ندارند.

این صدا ترکیبی از صداهای ت و ش (رفقای گفتار) است.

کودکان معمولاً از سه و نیم سالگی (ASHA) شروع به بیان صدای چ می کنند.

  اگر کودک شما در بیان این صدا تأخیر نشان داد ، به دنبال خدمات یک آسیب شناس گفتار زبان یا گفتاردرمان باشید.

کفتاردرمان احتمالاً تکالیف  را برای شما فراهم می کند که بین جلسات گفتاردرمانی انجام دهید تا پیشرفت کودک شما تسریع شود.

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
معرفی بافتها و مواد مختلف غذایی مناسب کودکان 6-7 ماه

توسط مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی تهران دکترای تخصصی گفتاردرمانیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران