صدای /ر/ چگونه تولید می شود؟ پاسخ به سوالات رایج

جایگاه زبان در تولید این صدای چگونه است؟ و زبان خود را هنگام تولید صدای /ر/ کجا قرار دهیم

برای تولید این صدا باید زبان را پشت دندانهای بالا قرار دهیم.
سعی کنیم که هنگام گفتن آن در زبان لرزش وجود داشته باشد.

کودک من صداهای دیگری را درست می گوید ولی این صدا را درست نمی گوید چطوری کمکش کنم؟


نقش صدای دیگر در تولید صدای /ر/:
 
در تولید این صدا وجود واکه ها بسیار مهم است.
 
بنابراین در کلماتی که در موقعیت اول این صدا دارند را در ابتدا /ای/ قرار داده ای را بکشیم.
 
  سعی کنیم کلمه را بگوییم.
 
مانند:
 
ای ای ای ای رضا                           اییییییییییی رحیم
 
ایییییییییییی ران                          ایییییییییی ریش

با زبانم چه حرکاتی انجام دهم که بتونم این صدا را بگویم؟

مهارتهای حرکتی لازم برای تولید صدای /ر/:
مهارتهای حرکتی در تولید این صدا نقش بسیار مهمی را دارند.
در زیر تعدادی فعالیت حرکتی پیشنهاد می شود
۱- جارو کردن سقف دهان از جلو به عقب
۲- جارو کردن سقف دهان از عقب به جلو
۳—لرزاندن لبها و در آمدن صدای مانند بببببببببببب

چه کاری می تونم برای کمک به گفتن صدای /ر/ کودکم انجام دهم؟


مهارتهای شنیداری لازم برای تولید صدای /ر/:
 
مهارتهای شنیداری در تولید این صدا نقش مهمی را دارند به تعدادی از آنها در زیر اشاره می کنیم.
 
۱- روزی نیم ساعت هروقت به این صدا رسیدید برجسته و با کشش بگویید.
 
۲- به فرد و مخصوصا کودک بگویید هر وقت صدای /ر/ شنیدی بگو یا دستت را ببر بالا
 
۳- از بازیهای خنده دار استفاده کنید.

چگونه صدای /ر/ را درست تلفظ کنیم؟

اولین کار این است که به فرد کمک کنید که صدا را به تنهایی بگوید.
یعنی فرد باید صدا را به تنهایی بگوید نه در کلمه یا جمله.
به او بگویید “اینو بگو” و بعد صدا را بگویید و ببینیدکه او صدا را درست گفت یا نه.
اگر صدا را به صورت تنها گفت و چندین بار آنرا درست گفت  هر وقت خواستید که صدا را بگوید در بیشتر موارد توانست  بگوید.
آنگاه می توانید به مرحله بعدی حرکت کنید .
ولی اگر اینکار را نتوانست، باید تا توانا شدن و مهارت یافتن در این مرحله بمانید.

مطالب مفید بیشتر
مشکلات یادگیری مبتنی بر زبان چیست؟

چطوری کمک کنیم تا صدای /ر/ را کودکم درست بگوید؟

اگر کودک به جای (ر) صدای (ل) را بیان می کند.
برای او توضیح می دهیم که برای بیان صدای (ر) نوک زبان بصورت کامل به  سقف ذهان نمی چسبد.  
نشان می دهیم که اتفاع زبان پایین تر می باشد.
از فرد می خواهیم تا سقف دهانش را جارو کند و صدای (د) را بیان کند.
می توانیم از صدای (ز) استفاده کنیم و سپس به این  صدا برسیم.
ابتدا باید فرد صدای (ز) را بیان نماید و با عقب بردن زبان و باز کردن همزمان دهان سعی می کنیم این صدا  را آموزش دهیم.
 از کودک بخواهید که این کار را تکرار کرده و همزمان سعی کند صدا را بگوید.
بخواهید جلوی آینه اینکار را انجام بدهد
صدا را واضح و آهسته برای کودکتان تلفظ کنید تا تلفظ صحیح را ببیند و بشنود.
صدای را بطور متوالی بکشید.
روزی نیم ساعت صدا را بطور ممتد و متوالی هنگام صحبت معمولی خویش و رسیدن به صدا بگویید.

توسط مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی تهران دکترای تخصصی گفتاردرمانیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران

 
چگونه حافظه بینایی و شنیداری را تقویت کنیم؟ گفتار درمانی در کودکان دارای تاخیر کلامی اصول مداخلات گفتاردرمانی در کودکان دو زبانه درمان لکنت کودکان با تکنیک قوانین روانی کلام یا FRP کاردرمانی