پرسشهای مطرح شده از طرف شما و پاسخهای متخصصین مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز

شما هم برای طرح سوال خود کلیک نمایید

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
حل شدهع.پ پرسیده شد 1 سال پیش
452 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمامان پریسا پرسیده شد 2 سال پیش • ,
847 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمحمد پرسیده شد 2 سال پیش • 
825 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهسونیا پرسیده شد 2 سال پیش
759 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهعلی پرسیده شد 2 سال پیش • ,
724 بازدید1 پاسخ3 رای
حل شدهپینار پرسیده شد 2 سال پیش • , ,
642 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمحمد پرسیده شد 2 سال پیش • 
657 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهسارا پرسیده شد 2 سال پیش • ,
694 بازدید1 پاسخ2 رای
حل شدهسارینا پرسیده شد 2 سال پیش • ,
710 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهدنیز پرسیده شد 2 سال پیش • ,
689 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهاحمدی پرسیده شد 2 سال پیش • ,
716 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمحمد پرسیده شد 2 سال پیش • ,
685 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهآتیلا پرسیده شد 2 سال پیش
663 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهالیسا پرسیده شد 2 سال پیش • , ,
677 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهپسرم پرسیده شد 2 سال پیش • ,
738 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهاحمد پرسیده شد 2 سال پیش
680 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهشادی پرسیده شد 2 سال پیش • 
724 بازدید1 پاسخ1 رای