صفحه ی اصلی سوالات

پرسشهای مطرح شده از طرف شما و پاسخهای متخصصین مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز

شما هم برای طرح سوال خود کلیک نمایید

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
حل شدهع.پ پرسیده شد 2 سال پیش
692 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمامان پریسا پرسیده شد 2 سال پیش • ,
1030 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمحمد پرسیده شد 2 سال پیش • 
1002 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهسونیا پرسیده شد 2 سال پیش
981 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهعلی پرسیده شد 2 سال پیش • ,
965 بازدید1 پاسخ3 رای
حل شدهپینار پرسیده شد 2 سال پیش • , ,
817 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمحمد پرسیده شد 2 سال پیش • 
769 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهسارا پرسیده شد 2 سال پیش • ,
876 بازدید1 پاسخ2 رای
حل شدهسارینا پرسیده شد 2 سال پیش • ,
919 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهدنیز پرسیده شد 2 سال پیش • ,
879 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهاحمدی پرسیده شد 2 سال پیش • ,
940 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمحمد پرسیده شد 2 سال پیش • ,
930 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهآتیلا پرسیده شد 2 سال پیش
830 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهالیسا پرسیده شد 2 سال پیش • , ,
848 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهپسرم پرسیده شد 2 سال پیش • ,
1014 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهاحمد پرسیده شد 2 سال پیش
838 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهشادی پرسیده شد 2 سال پیش • 
973 بازدید1 پاسخ1 رای