صفحه ی اصلی سوالات

پرسشهای مطرح شده از طرف شما و پاسخهای متخصصین مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز

شما هم برای طرح سوال خود کلیک نمایید

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
حل شدهع.پ پرسیده شد 2 سال پیش
1287 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمامان پریسا پرسیده شد 3 سال پیش • ,
1657 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمحمد پرسیده شد 3 سال پیش • 
1371 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهسونیا پرسیده شد 3 سال پیش
1528 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهعلی پرسیده شد 3 سال پیش • ,
1488 بازدید1 پاسخ3 رای
حل شدهپینار پرسیده شد 3 سال پیش • , ,
1220 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمحمد پرسیده شد 3 سال پیش • 
1157 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهسارا پرسیده شد 3 سال پیش • ,
1269 بازدید1 پاسخ2 رای
حل شدهسارینا پرسیده شد 3 سال پیش • ,
1535 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهدنیز پرسیده شد 3 سال پیش • ,
1408 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهاحمدی پرسیده شد 3 سال پیش • ,
1435 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمحمد پرسیده شد 3 سال پیش • ,
1501 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهآتیلا پرسیده شد 3 سال پیش
1358 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهالیسا پرسیده شد 3 سال پیش • , ,
1415 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهپسرم پرسیده شد 3 سال پیش • ,
1676 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهاحمد پرسیده شد 3 سال پیش
1296 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهشادی پرسیده شد 3 سال پیش • 
1492 بازدید1 پاسخ1 رای