صفحه ی اصلی سوالات

پرسشهای مطرح شده از طرف شما و پاسخهای متخصصین مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز

شما هم برای طرح سوال خود کلیک نمایید

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
حل شدهfateme پرسیده شد 4 سال پیش • ,
1894 بازدید1 پاسخ2 رای
حل شدهصبا پرسیده شد 3 سال پیش • ,
1739 بازدید1 پاسخ2 رای
حل شدهزینب پرسیده شد 3 سال پیش • ,
2017 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهشادی پرسیده شد 3 سال پیش • 
1856 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهاحمد پرسیده شد 3 سال پیش
1518 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهپسرم پرسیده شد 3 سال پیش • ,
2007 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهسارا پرسیده شد 3 سال پیش • ,
1446 بازدید1 پاسخ2 رای
حل شدهسارینا پرسیده شد 3 سال پیش • ,
1853 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهدنیز پرسیده شد 3 سال پیش • ,
1669 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهاحمدی پرسیده شد 3 سال پیش • ,
1709 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمحمد پرسیده شد 3 سال پیش • ,
1806 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهآتیلا پرسیده شد 3 سال پیش
1652 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهالیسا پرسیده شد 3 سال پیش • , ,
1733 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمحمد پرسیده شد 3 سال پیش • 
1342 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهپینار پرسیده شد 3 سال پیش • , ,
1451 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمحمد پرسیده شد 3 سال پیش • 
1623 بازدید1 پاسخ1 رای