صفحه ی اصلی سوالات

پرسشهای مطرح شده از طرف شما و پاسخهای متخصصین مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز

شما هم برای طرح سوال خود کلیک نمایید

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
حل شدهع.پ پرسیده شد 2 سال پیش
1037 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمامان پریسا پرسیده شد 3 سال پیش • ,
1444 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمحمد پرسیده شد 3 سال پیش • 
1194 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهسونیا پرسیده شد 3 سال پیش
1319 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهعلی پرسیده شد 3 سال پیش • ,
1298 بازدید1 پاسخ3 رای
حل شدهپینار پرسیده شد 3 سال پیش • , ,
1067 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمحمد پرسیده شد 3 سال پیش • 
1017 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهسارا پرسیده شد 3 سال پیش • ,
1113 بازدید1 پاسخ2 رای
حل شدهسارینا پرسیده شد 3 سال پیش • ,
1317 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهدنیز پرسیده شد 3 سال پیش • ,
1189 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهاحمدی پرسیده شد 3 سال پیش • ,
1283 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمحمد پرسیده شد 3 سال پیش • ,
1307 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهآتیلا پرسیده شد 3 سال پیش
1184 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهالیسا پرسیده شد 3 سال پیش • , ,
1232 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهپسرم پرسیده شد 3 سال پیش • ,
1416 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهاحمد پرسیده شد 3 سال پیش
1113 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهشادی پرسیده شد 3 سال پیش • 
1317 بازدید1 پاسخ1 رای