پرسشهای مطرح شده از طرف شما و پاسخهای متخصصین مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز

شما هم برای طرح سوال خود کلیک نمایید

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
حل شدهع.پ پرسیده شد 11 ماه پیش
373 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمامان پریسا پرسیده شد 1 سال پیش • ,
792 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمحمد پرسیده شد 2 سال پیش • 
779 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهسونیا پرسیده شد 2 سال پیش
719 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهعلی پرسیده شد 2 سال پیش • ,
681 بازدید1 پاسخ3 رای
حل شدهپینار پرسیده شد 2 سال پیش • , ,
608 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمحمد پرسیده شد 2 سال پیش • 
618 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهسارا پرسیده شد 2 سال پیش • ,
642 بازدید1 پاسخ2 رای
حل شدهسارینا پرسیده شد 2 سال پیش • ,
661 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهدنیز پرسیده شد 2 سال پیش • ,
652 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهاحمدی پرسیده شد 2 سال پیش • ,
664 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمحمد پرسیده شد 2 سال پیش • ,
638 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهآتیلا پرسیده شد 2 سال پیش
623 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهالیسا پرسیده شد 2 سال پیش • , ,
641 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهپسرم پرسیده شد 2 سال پیش • ,
678 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهاحمد پرسیده شد 2 سال پیش
633 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهشادی پرسیده شد 2 سال پیش • 
664 بازدید1 پاسخ1 رای