صفحه ی اصلی سوالات

پرسشهای مطرح شده از طرف شما و پاسخهای متخصصین مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز

شما هم برای طرح سوال خود کلیک نمایید

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
حل شدهع.پ پرسیده شد 1 سال پیش
545 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمامان پریسا پرسیده شد 2 سال پیش • ,
929 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمحمد پرسیده شد 2 سال پیش • 
894 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهسونیا پرسیده شد 2 سال پیش
821 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهعلی پرسیده شد 2 سال پیش • ,
830 بازدید1 پاسخ3 رای
حل شدهپینار پرسیده شد 2 سال پیش • , ,
718 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمحمد پرسیده شد 2 سال پیش • 
701 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهسارا پرسیده شد 2 سال پیش • ,
778 بازدید1 پاسخ2 رای
حل شدهسارینا پرسیده شد 2 سال پیش • ,
811 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهدنیز پرسیده شد 2 سال پیش • ,
771 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهاحمدی پرسیده شد 2 سال پیش • ,
834 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمحمد پرسیده شد 2 سال پیش • ,
794 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهآتیلا پرسیده شد 2 سال پیش
729 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهالیسا پرسیده شد 2 سال پیش • , ,
732 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهپسرم پرسیده شد 2 سال پیش • ,
834 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهاحمد پرسیده شد 2 سال پیش
742 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهشادی پرسیده شد 2 سال پیش • 
841 بازدید1 پاسخ1 رای