صفحه ی اصلی سوالات

پرسشهای مطرح شده از طرف شما و پاسخهای متخصصین مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز

شما هم برای طرح سوال خود کلیک نمایید

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
بازali پرسیده شد 4 سال پیش • 
1663 بازدید1 پاسخ1 رای
بازنبی پرسیده شد 3 سال پیش • 
3293 بازدید1 پاسخ1 رای
بازآیسان پرسیده شد 3 سال پیش • ,
1834 بازدید1 پاسخ1 رای
بازاکبری پرسیده شد 3 سال پیش • , ,
1560 بازدید1 پاسخ1 رای
بازعلی پرسیده شد 3 سال پیش • 
1373 بازدید1 پاسخ0 رای
بازفاطمه پرسیده شد 3 سال پیش • 
1560 بازدید1 پاسخ1 رای
بازمحمد طاها پرسیده شد 3 سال پیش • 
1327 بازدید1 پاسخ0 رای
بازAlizadeh پرسیده شد 3 سال پیش • ,
1793 بازدید1 پاسخ1 رای
بازآنیسا پرسیده شد 3 سال پیش • 
1358 بازدید1 پاسخ1 رای
بازعلی پرسیده شد 3 سال پیش • ,
1517 بازدید1 پاسخ1 رای
بازجعفر پرسیده شد 3 سال پیش • 
1315 بازدید1 پاسخ1 رای
1708 بازدید1 پاسخ1 رای
1539 بازدید1 پاسخ1 رای
بازندا پرسیده شد 3 سال پیش • 
1953 بازدید1 پاسخ1 رای
باززینب پرسیده شد 3 سال پیش • ,
1670 بازدید1 پاسخ1 رای
بازنازنین زهرا پرسیده شد 3 سال پیش • ,
1910 بازدید1 پاسخ2 رای
بازBehef پرسیده شد 3 سال پیش • 
918 بازدید1 پاسخ2 رای
بازمادر آنیسا پرسیده شد 3 سال پیش • 
1359 بازدید1 پاسخ1 رای