صفحه ی اصلی سوالات

پرسشهای مطرح شده از طرف شما و پاسخهای متخصصین مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز

شما هم برای طرح سوال خود کلیک نمایید

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهEhsan پرسیده شد 2 سال پیش • 
948 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهEhsan پرسیده شد 2 سال پیش • 
1127 بازدید1 پاسخ2 رای
پاسخ داده شدهtabriz پرسیده شد 2 سال پیش • 
896 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهelahe پرسیده شد 2 سال پیش • 
838 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهali پرسیده شد 2 سال پیش
765 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهasad پرسیده شد 2 سال پیش • 
760 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهreza پرسیده شد 2 سال پیش • 
872 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهcivh پرسیده شد 2 سال پیش
795 بازدید1 پاسخ-1 رای
پاسخ داده شدهrozita پرسیده شد 2 سال پیش • 
675 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهاحمد رضا پرسیده شد 2 سال پیش • 
788 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهاحمد پور پرسیده شد 2 سال پیش • 
744 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهپینار پرسیده شد 2 سال پیش • 
952 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهاحمد پرسیده شد 2 سال پیش • 
708 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهBehef پرسیده شد 2 سال پیش • 
701 بازدید1 پاسخ2 رای
پاسخ داده شدهگلی پور پرسیده شد 2 سال پیش
729 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهزهرا پرسیده شد 2 سال پیش
548 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهجعفر پرسیده شد 2 سال پیش
551 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهحسن پرسیده شد 2 سال پیش
671 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهپینار پرسیده شد 2 سال پیش
661 بازدید1 پاسخ0 رای