صفحه ی اصلی سوالات

پرسشهای مطرح شده از طرف شما و پاسخهای متخصصین مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز

شما هم برای طرح سوال خود کلیک نمایید

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهEhsan پرسیده شد 1 سال پیش • 
724 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهEhsan پرسیده شد 1 سال پیش • 
932 بازدید1 پاسخ2 رای
پاسخ داده شدهtabriz پرسیده شد 1 سال پیش • 
663 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهelahe پرسیده شد 1 سال پیش • 
646 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهali پرسیده شد 1 سال پیش
598 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهasad پرسیده شد 1 سال پیش • 
580 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهreza پرسیده شد 1 سال پیش • 
670 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهcivh پرسیده شد 1 سال پیش
578 بازدید1 پاسخ-1 رای
پاسخ داده شدهrozita پرسیده شد 1 سال پیش • 
560 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهاحمد رضا پرسیده شد 1 سال پیش • 
624 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهاحمد پور پرسیده شد 1 سال پیش • 
616 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهپینار پرسیده شد 1 سال پیش • 
736 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهاحمد پرسیده شد 1 سال پیش • 
570 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهBehef پرسیده شد 2 سال پیش • 
512 بازدید1 پاسخ2 رای
پاسخ داده شدهگلی پور پرسیده شد 2 سال پیش
602 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهزهرا پرسیده شد 2 سال پیش
432 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهجعفر پرسیده شد 2 سال پیش
398 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهحسن پرسیده شد 2 سال پیش
524 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهپینار پرسیده شد 2 سال پیش
515 بازدید1 پاسخ0 رای