پرسشهای مطرح شده از طرف شما و پاسخهای متخصصین مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز

شما هم برای طرح سوال خود کلیک نمایید

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهelahe پرسیده شد 4 ماه پیش • 
72 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهali پرسیده شد 4 ماه پیش
68 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهasad پرسیده شد 4 ماه پیش • 
69 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهreza پرسیده شد 4 ماه پیش • 
65 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهcivh پرسیده شد 4 ماه پیش
71 بازدید1 پاسخ-1 رای
پاسخ داده شدهrozita پرسیده شد 4 ماه پیش • 
74 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهاحمد رضا پرسیده شد 4 ماه پیش • 
68 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهاحمد پور پرسیده شد 4 ماه پیش • 
67 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهپینار پرسیده شد 4 ماه پیش • 
61 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهاحمد پرسیده شد 4 ماه پیش • 
79 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهBehef پرسیده شد 9 ماه پیش • 
69 بازدید1 پاسخ2 رای
پاسخ داده شدهگلی پور پرسیده شد 5 ماه پیش
69 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهزهرا پرسیده شد 5 ماه پیش
69 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهجعفر پرسیده شد 5 ماه پیش
63 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهحسن پرسیده شد 5 ماه پیش
72 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهپینار پرسیده شد 5 ماه پیش
71 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمامان آیسو پرسیده شد 5 ماه پیش
76 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهدانیال پرسیده شد 9 ماه پیش • 
263 بازدید1 پاسخ2 رای
پاسخ داده شدهمادر آنیسا پرسیده شد 9 ماه پیش • 
198 بازدید1 پاسخ1 رای