صفحه ی اصلی سوالات

پرسشهای مطرح شده از طرف شما و پاسخهای متخصصین مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز

شما هم برای طرح سوال خود کلیک نمایید

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهelahe پرسیده شد 12 ماه پیش • 
324 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهali پرسیده شد 12 ماه پیش
301 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهasad پرسیده شد 12 ماه پیش • 
305 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهreza پرسیده شد 12 ماه پیش • 
338 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهcivh پرسیده شد 12 ماه پیش
291 بازدید1 پاسخ-1 رای
پاسخ داده شدهrozita پرسیده شد 12 ماه پیش • 
290 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهاحمد رضا پرسیده شد 12 ماه پیش • 
292 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهاحمد پور پرسیده شد 12 ماه پیش • 
288 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهپینار پرسیده شد 12 ماه پیش • 
326 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهاحمد پرسیده شد 12 ماه پیش • 
264 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهBehef پرسیده شد 1 سال پیش • 
315 بازدید1 پاسخ2 رای
پاسخ داده شدهگلی پور پرسیده شد 1 سال پیش
286 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهزهرا پرسیده شد 1 سال پیش
258 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهجعفر پرسیده شد 1 سال پیش
208 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهحسن پرسیده شد 1 سال پیش
283 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهپینار پرسیده شد 1 سال پیش
230 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمامان آیسو پرسیده شد 1 سال پیش
254 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهدانیال پرسیده شد 1 سال پیش • 
568 بازدید1 پاسخ2 رای
پاسخ داده شدهمادر آنیسا پرسیده شد 1 سال پیش • 
516 بازدید1 پاسخ1 رای