صفحه ی اصلی سوالات

پرسشهای مطرح شده از طرف شما و پاسخهای متخصصین مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز

شما هم برای طرح سوال خود کلیک نمایید

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهelahe پرسیده شد 10 ماه پیش • 
234 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهali پرسیده شد 10 ماه پیش
204 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهasad پرسیده شد 10 ماه پیش • 
219 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهreza پرسیده شد 10 ماه پیش • 
224 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهcivh پرسیده شد 10 ماه پیش
188 بازدید1 پاسخ-1 رای
پاسخ داده شدهrozita پرسیده شد 10 ماه پیش • 
202 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهاحمد رضا پرسیده شد 10 ماه پیش • 
178 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهاحمد پور پرسیده شد 10 ماه پیش • 
172 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهپینار پرسیده شد 10 ماه پیش • 
215 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهاحمد پرسیده شد 10 ماه پیش • 
184 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهBehef پرسیده شد 1 سال پیش • 
205 بازدید1 پاسخ2 رای
پاسخ داده شدهگلی پور پرسیده شد 11 ماه پیش
189 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهزهرا پرسیده شد 11 ماه پیش
186 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهجعفر پرسیده شد 11 ماه پیش
158 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهحسن پرسیده شد 11 ماه پیش
190 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهپینار پرسیده شد 11 ماه پیش
181 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمامان آیسو پرسیده شد 11 ماه پیش
176 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهدانیال پرسیده شد 1 سال پیش • 
410 بازدید1 پاسخ2 رای
پاسخ داده شدهمادر آنیسا پرسیده شد 1 سال پیش • 
384 بازدید1 پاسخ1 رای