پرسشهای مطرح شده از طرف شما و پاسخهای متخصصین مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز

شما هم برای طرح سوال خود کلیک نمایید

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهelahe پرسیده شد 6 ماه پیش • 
128 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهali پرسیده شد 6 ماه پیش
111 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهasad پرسیده شد 6 ماه پیش • 
122 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهreza پرسیده شد 6 ماه پیش • 
117 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهcivh پرسیده شد 6 ماه پیش
116 بازدید1 پاسخ-1 رای
پاسخ داده شدهrozita پرسیده شد 6 ماه پیش • 
117 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهاحمد رضا پرسیده شد 7 ماه پیش • 
104 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهاحمد پور پرسیده شد 7 ماه پیش • 
108 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهپینار پرسیده شد 7 ماه پیش • 
100 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهاحمد پرسیده شد 7 ماه پیش • 
117 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهBehef پرسیده شد 12 ماه پیش • 
110 بازدید1 پاسخ2 رای
پاسخ داده شدهگلی پور پرسیده شد 8 ماه پیش
94 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهزهرا پرسیده شد 8 ماه پیش
94 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهجعفر پرسیده شد 8 ماه پیش
97 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهحسن پرسیده شد 8 ماه پیش
111 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهپینار پرسیده شد 8 ماه پیش
103 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمامان آیسو پرسیده شد 8 ماه پیش
111 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهدانیال پرسیده شد 11 ماه پیش • 
325 بازدید1 پاسخ2 رای
پاسخ داده شدهمادر آنیسا پرسیده شد 11 ماه پیش • 
252 بازدید1 پاسخ1 رای