صفحه ی اصلی سوالات

پرسشهای مطرح شده از طرف شما و پاسخهای متخصصین مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز

شما هم برای طرح سوال خود کلیک نمایید

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهtabriz پرسیده شد 1 سال پیش • 
381 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهelahe پرسیده شد 1 سال پیش • 
379 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهali پرسیده شد 1 سال پیش
338 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهasad پرسیده شد 1 سال پیش • 
329 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهreza پرسیده شد 1 سال پیش • 
368 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهcivh پرسیده شد 1 سال پیش
344 بازدید1 پاسخ-1 رای
پاسخ داده شدهrozita پرسیده شد 1 سال پیش • 
324 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهاحمد رضا پرسیده شد 1 سال پیش • 
353 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهاحمد پور پرسیده شد 1 سال پیش • 
340 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهپینار پرسیده شد 1 سال پیش • 
409 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهاحمد پرسیده شد 1 سال پیش • 
322 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهBehef پرسیده شد 2 سال پیش • 
351 بازدید1 پاسخ2 رای
پاسخ داده شدهگلی پور پرسیده شد 1 سال پیش
363 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهزهرا پرسیده شد 1 سال پیش
307 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهجعفر پرسیده شد 1 سال پیش
231 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهحسن پرسیده شد 1 سال پیش
316 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهپینار پرسیده شد 1 سال پیش
259 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمامان آیسو پرسیده شد 1 سال پیش
329 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهدانیال پرسیده شد 1 سال پیش • 
650 بازدید1 پاسخ2 رای