صفحه ی اصلی سوالات

پرسشهای مطرح شده از طرف شما و پاسخهای متخصصین مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز

شما هم برای طرح سوال خود کلیک نمایید

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهمامان آیسو پرسیده شد 2 سال پیش
664 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهدانیال پرسیده شد 2 سال پیش • 
980 بازدید1 پاسخ2 رای
پاسخ داده شدهمادر آنیسا پرسیده شد 2 سال پیش • 
863 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهع.پ پرسیده شد 2 سال پیش
1037 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمامان پریسا پرسیده شد 3 سال پیش • ,
1444 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمحمد پرسیده شد 3 سال پیش • 
1194 بازدید1 پاسخ1 رای
بازنازنین زهرا پرسیده شد 3 سال پیش • ,
1443 بازدید1 پاسخ2 رای
پاسخ داده شدهامیر حسین پرسیده شد 3 سال پیش • ,
1400 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهسونیا پرسیده شد 3 سال پیش
1319 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهزینب پرسیده شد 3 سال پیش • ,
1290 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهعلی پرسیده شد 3 سال پیش • ,
1298 بازدید1 پاسخ3 رای
پاسخ داده شدهندا پرسیده شد 3 سال پیش • 
1391 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهمسعود پرسیده شد 3 سال پیش • , ,
1184 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهزهرا پرسیده شد 3 سال پیش • , ,
1231 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهجعفر پرسیده شد 3 سال پیش • 
999 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهعلی پرسیده شد 3 سال پیش • ,
1064 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهآنیسا پرسیده شد 3 سال پیش • 
982 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهAlizadeh پرسیده شد 3 سال پیش • ,
1208 بازدید1 پاسخ1 رای