صفحه ی اصلی سوالات

پرسشهای مطرح شده از طرف شما و پاسخهای متخصصین مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز

شما هم برای طرح سوال خود کلیک نمایید

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهمامان آیسو پرسیده شد 2 سال پیش
888 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهدانیال پرسیده شد 2 سال پیش • 
1213 بازدید1 پاسخ2 رای
پاسخ داده شدهمادر آنیسا پرسیده شد 2 سال پیش • 
1036 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهع.پ پرسیده شد 2 سال پیش
1287 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمامان پریسا پرسیده شد 3 سال پیش • ,
1657 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمحمد پرسیده شد 3 سال پیش • 
1371 بازدید1 پاسخ1 رای
بازنازنین زهرا پرسیده شد 3 سال پیش • ,
1613 بازدید1 پاسخ2 رای
پاسخ داده شدهامیر حسین پرسیده شد 3 سال پیش • ,
1616 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهسونیا پرسیده شد 3 سال پیش
1528 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهزینب پرسیده شد 3 سال پیش • ,
1439 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهعلی پرسیده شد 3 سال پیش • ,
1488 بازدید1 پاسخ3 رای
پاسخ داده شدهندا پرسیده شد 3 سال پیش • 
1627 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهمسعود پرسیده شد 3 سال پیش • , ,
1294 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهزهرا پرسیده شد 3 سال پیش • , ,
1379 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهجعفر پرسیده شد 3 سال پیش • 
1124 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهعلی پرسیده شد 3 سال پیش • ,
1244 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهآنیسا پرسیده شد 3 سال پیش • 
1117 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهAlizadeh پرسیده شد 3 سال پیش • ,
1470 بازدید1 پاسخ1 رای