پرسشهای مطرح شده از طرف شما و پاسخهای متخصصین مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز

شما هم برای طرح سوال خود کلیک نمایید

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
حل شدهع.پ پرسیده شد 11 ماه پیش
373 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمامان پریسا پرسیده شد 1 سال پیش • ,
792 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمحمد پرسیده شد 2 سال پیش • 
779 بازدید1 پاسخ1 رای
بازنازنین زهرا پرسیده شد 2 سال پیش • ,
831 بازدید1 پاسخ2 رای
پاسخ داده شدهامیر حسین پرسیده شد 2 سال پیش • ,
804 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهسونیا پرسیده شد 2 سال پیش
719 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهزینب پرسیده شد 2 سال پیش • ,
678 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهعلی پرسیده شد 2 سال پیش • ,
681 بازدید1 پاسخ3 رای
پاسخ داده شدهندا پرسیده شد 2 سال پیش • ,
714 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهمسعود پرسیده شد 2 سال پیش • , ,
683 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهزهرا پرسیده شد 2 سال پیش • , ,
659 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهجعفر پرسیده شد 2 سال پیش • ,
628 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهعلی پرسیده شد 2 سال پیش • ,
637 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهآنیسا پرسیده شد 2 سال پیش • 
617 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهAlizadeh پرسیده شد 2 سال پیش • ,
632 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهپینار پرسیده شد 2 سال پیش • , ,
608 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمحمد پرسیده شد 2 سال پیش • 
618 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهفاطمه پرسیده شد 2 سال پیش • 
653 بازدید1 پاسخ1 رای