پرسشهای مطرح شده از طرف شما و پاسخهای متخصصین مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز

شما هم برای طرح سوال خود کلیک نمایید

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
حل شدهع.پ پرسیده شد 1 سال پیش
452 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمامان پریسا پرسیده شد 2 سال پیش • ,
847 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمحمد پرسیده شد 2 سال پیش • 
825 بازدید1 پاسخ1 رای
بازنازنین زهرا پرسیده شد 2 سال پیش • ,
895 بازدید1 پاسخ2 رای
پاسخ داده شدهامیر حسین پرسیده شد 2 سال پیش • ,
852 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهسونیا پرسیده شد 2 سال پیش
759 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهزینب پرسیده شد 2 سال پیش • ,
718 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهعلی پرسیده شد 2 سال پیش • ,
724 بازدید1 پاسخ3 رای
پاسخ داده شدهندا پرسیده شد 2 سال پیش • ,
767 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهمسعود پرسیده شد 2 سال پیش • , ,
724 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهزهرا پرسیده شد 2 سال پیش • , ,
693 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهجعفر پرسیده شد 2 سال پیش • ,
668 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهعلی پرسیده شد 2 سال پیش • ,
678 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهآنیسا پرسیده شد 2 سال پیش • 
647 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهAlizadeh پرسیده شد 2 سال پیش • ,
672 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهپینار پرسیده شد 2 سال پیش • , ,
642 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمحمد پرسیده شد 2 سال پیش • 
657 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهفاطمه پرسیده شد 2 سال پیش • 
697 بازدید1 پاسخ1 رای