صفحه ی اصلی سوالات

پرسشهای مطرح شده از طرف شما و پاسخهای متخصصین مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز

شما هم برای طرح سوال خود کلیک نمایید

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهمادر آنیسا پرسیده شد 1 سال پیش • 
527 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهع.پ پرسیده شد 2 سال پیش
693 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمامان پریسا پرسیده شد 2 سال پیش • ,
1030 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمحمد پرسیده شد 2 سال پیش • 
1002 بازدید1 پاسخ1 رای
بازنازنین زهرا پرسیده شد 2 سال پیش • ,
1149 بازدید1 پاسخ2 رای
پاسخ داده شدهامیر حسین پرسیده شد 2 سال پیش • ,
1060 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهسونیا پرسیده شد 2 سال پیش
981 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهزینب پرسیده شد 2 سال پیش • ,
932 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهعلی پرسیده شد 2 سال پیش • ,
965 بازدید1 پاسخ3 رای
پاسخ داده شدهندا پرسیده شد 2 سال پیش • 
961 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهمسعود پرسیده شد 2 سال پیش • , ,
921 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهزهرا پرسیده شد 2 سال پیش • , ,
871 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهجعفر پرسیده شد 2 سال پیش • 
798 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهعلی پرسیده شد 2 سال پیش • ,
839 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهآنیسا پرسیده شد 2 سال پیش • 
770 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهAlizadeh پرسیده شد 2 سال پیش • ,
839 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهپینار پرسیده شد 2 سال پیش • , ,
817 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمحمد پرسیده شد 2 سال پیش • 
771 بازدید1 پاسخ1 رای