صفحه ی اصلی سوالات

پرسشهای مطرح شده از طرف شما و پاسخهای متخصصین مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز

شما هم برای طرح سوال خود کلیک نمایید

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
حل شدهع.پ پرسیده شد 1 سال پیش
545 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمامان پریسا پرسیده شد 2 سال پیش • ,
929 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمحمد پرسیده شد 2 سال پیش • 
894 بازدید1 پاسخ1 رای
بازنازنین زهرا پرسیده شد 2 سال پیش • ,
1001 بازدید1 پاسخ2 رای
پاسخ داده شدهامیر حسین پرسیده شد 2 سال پیش • ,
934 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهسونیا پرسیده شد 2 سال پیش
821 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهزینب پرسیده شد 2 سال پیش • ,
795 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهعلی پرسیده شد 2 سال پیش • ,
830 بازدید1 پاسخ3 رای
پاسخ داده شدهندا پرسیده شد 2 سال پیش • 
835 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهمسعود پرسیده شد 2 سال پیش • , ,
826 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهزهرا پرسیده شد 2 سال پیش • , ,
765 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهجعفر پرسیده شد 2 سال پیش • 
718 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهعلی پرسیده شد 2 سال پیش • ,
750 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهآنیسا پرسیده شد 2 سال پیش • 
686 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهAlizadeh پرسیده شد 2 سال پیش • ,
723 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهپینار پرسیده شد 2 سال پیش • , ,
718 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمحمد پرسیده شد 2 سال پیش • 
701 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهفاطمه پرسیده شد 2 سال پیش • 
755 بازدید1 پاسخ1 رای