صفحه ی اصلی سوالات

پرسشهای مطرح شده از طرف شما و پاسخهای متخصصین مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز

شما هم برای طرح سوال خود کلیک نمایید

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهفاطمه پرسیده شد 2 سال پیش • 
913 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهعلی پرسیده شد 2 سال پیش • 
827 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمحمد طاها پرسیده شد 2 سال پیش • 
847 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهسارا پرسیده شد 2 سال پیش • ,
920 بازدید1 پاسخ2 رای
حل شدهسارینا پرسیده شد 2 سال پیش • ,
979 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهدنیز پرسیده شد 2 سال پیش • ,
917 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهاحمدی پرسیده شد 2 سال پیش • ,
986 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمحمد پرسیده شد 2 سال پیش • ,
996 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهآتیلا پرسیده شد 2 سال پیش
862 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهالیسا پرسیده شد 2 سال پیش • , ,
905 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهپسرم پرسیده شد 2 سال پیش • ,
1057 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهاکبری پرسیده شد 2 سال پیش • , ,
968 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهاحمد پرسیده شد 2 سال پیش
878 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهشادی پرسیده شد 2 سال پیش • 
1008 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهآیسان پرسیده شد 2 سال پیش • ,
1146 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهصبا پرسیده شد 2 سال پیش • ,
1048 بازدید1 پاسخ2 رای
حل شدهزینب پرسیده شد 2 سال پیش • ,
1247 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهنبی پرسیده شد 2 سال پیش • 
1757 بازدید1 پاسخ1 رای