شامل توجه به پاسخ های کودک و تحریکات والدین است.

این برنامه برای کودکان کمتر از ۶ سال طراحی شده است

اما می توان برای کودکان ۷ تا ۱۲ سال هم استفاده کرد.

ولی تحقیقات مختلف نشان داده اند که با افزایش سن به طرف ۱۲ سال، اثر بخشی برنامه کاهش می یابد.

در این برنامه به کودکان شیوه ی گفتاری خاصی که متفاوت با الگوی گفتاری طبیعی است آموزش داده نمی شود .

مثلا از کودکان خواسته نمی شود که سرعت گفتارشان را پایین بیاورند یا بصورت آهنگین صحبت کنند.

همچنین از والدین خواسته نمی شود که به منظور تسهیل روانی کودک ، محیط زندگی او را تغییر دهند.

برنامه لیدکامب خانواده محور است

اجرای برنامه به عهده ی والدین و در محیط روزمره کودک است.

درمانگر به والدین آموزش می دهد.

در این برنامه یکی از والدین مسئولیت درمان را به عهده می گیرد.

و در طی مراجعات خصوصی به کلینیک ، چگونگی اجرای این درمان را یاد میگیرد.

درمان با توجه به اندازه گیری های روزانه والدین و سنجش هفتگی درمانگر طراحی می شود.

درمانگر در جلسات هفتگی برنامه درمانی را کنترل ، مدیریت و هماهنگ می کند.

و باید از لذت بخش بودن درمان برای کودک و والدین مطمئن شود.

کودکان اصلا لازم نیست به گفتارشان توجه کنند.

اجزای اصلی برنامه لیدکامب :

ادامه در صفحه بعدی

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
کاردرمانی