تحریکات کلامی والدین

_ سنجش لکنت _

درمان در مکالمات سازمان یافته و سازمان نیافته _حفظ تاثیرات درمان

بازخورد های کلامی والدین

۴ نوع بازخورد کلامی وجود دارد.

والدین در برخورد با گفتار بدون لکنت و همچنین لکنت آشکار کودک ارائه می کنند :  

الف ) آگاه سازی نسبت به گفتار بدون لکنت و لکنت آشکار

روان صحبت کردی یا کمی لکنت داشتی و گیر کردی.

ب) تحسین گفتار بدون لکنت ؛ عالی بود ، هیچ اشتباهی نداشتی..

ج) درخواست خودارزیابی از گفتار بدون لکنت

به نظرت درست گفتی؟

اون کلمه رو چطور گفتی ؟

د) درخواست خوداصلاحی لکنت مشخص

یک کلمه رو اشتباه گفتی میخوای دوباره بگی؟

والدین به جای توجه زیاد به لکنت کودک ، تمرکز خویش را روی گفتار بدون لکنت وی معطوف سازند.

برنامه لیدکامب باید برای کودک تجربه ای لذت بخش باشد.

این کار برای موفق شدن در برنامه لیدکامب امری کاملا ضروری است.

والدین باید گفتار بدون لکنت را پنج بار بیشتر از لکنت وی مورد توجه قرار دهند.

روند اجرا لیدکامب:

ادامه در صفحه بعدی

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
تواناییهای کودکان در ۳۰ ماهگی