متخصصان مرکز گفتار درمانی و کاردرمانی تبریز یاشام در یک نگاه

متخصصان گفتار درمانی

دکتر جعفر معصومی
دکتر جعفر معصومیمدیریت مرکز

دکتر جعفر معصومی

دکترای تخصصی گفتاردرمانی

اولین متخصص دکترای گفتاردرمانی

موسس مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

موسس مرکز آموزش و توانبخشی معلولین ذهنی زیر 15 سال آتیه

مدیر گروه دپارتمان گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشکده توانبخشی

دارای بیش از 20 سال سابقه کار گفتاردرمانی در درمان انواع اختلالات گفتار و زبان

بیشتر بدانیم

سعیده حمیدی
سعیده حمیدیگفتاردرمانگر

سعیده حمیدی

گفتاردرمانگر

و آسیب شناس گفتار و زبان

گفتاردرمانگر مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

دارای بیش از 5 سال سابقه کار گفتاردرمانی در درمان انواع اختلالات گفتار و زبان

عضو انجمن گفتاردرمانی ایران

عضو نظام پزشکی

 نهال ریخته گران
نهال ریخته گرانآسیب شناس گفتار و زبان و گفتاردرمانگر
فاطمه اژدرزادهکارشناس ارشد گفتاردرمانی
آسیب شناس گفتار و زبان
نگین یوسفی
نگین یوسفیکارشناس ارشد گفتاردرمانی
عضو هئیت علمی گروه گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

متخصصان کاردرمانی

حسن وحیدی
حسن وحیدیکارشناس ارشد کاردرمانی
حسن وحیدی
کارشناس ارشد کاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران( تهران)
کارشناس کاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز
عضو هیئت علمی دپارتمان کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

سوابق اجرایی:
ردیف مرکز پست
1 اداره بهزیستی شهرستان تبریز کارشناس توانبخشی
2 بیمارستان شهدا تبریز، بیمارستان کودکان تبریز، بیمارستان رازی تبریز، بیمارستان فجر تبریز مربی کاردرمانی
3 مرکز توانبخشی وابسته به بهزیستی: مرکز توانبخشی تبریز، اوتیسم رشد تبریز، اوتیسم رها تبریز، جسمی حرکتی پردیس تبریز، مرکز ذهنی سامان و سارا شهر آستارا، مرکز سرو تهران، کاردرمانگر
4 کلینیک های خصوصی وابسته به معاونت درمان: مرکز توانبخشی سکته مغزی تبسم تهران، مرکز توانبخشی توان افزا تهران، مرکز توانبخشی آتیه تهران، مرکز توانبخشی توان افزا تبریز کاردرمانگر
5 دوره های تکمیلی: بیمارستان علی اصغر (بخش NICU) کاردرمانگر

سوابق آموزشی:
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از سال 1396
سوابق پژوهشی:
شماره عنوان مقاله نام مجله و ایندکس نویسنده اول یا مسئول ایندکس شده در نمایه های گروه یک وزارت بهداشت از جمله ISI و Medline ایندکس شده در نمایه های گروه دو وزارت بهداشت از جمله Scopus , chemical abstract ایندکس شده در نمایه های گروه سه و چهار وزارت بهداشت از جمله ISC, IRAN MEDEX مقالات انگلیسی در سایر مجلات علمی پژوهشی مقالات فارسی در مجلات علمی- پژوهشی
1 درك کاردرمانگرها از
عملکردهاي بالینی غیر
اخلاقی در حیطه اختلال
عملکرد جسمی بزرگسالان
فصلنلمه علمی پژوهشی طب
توانبخشی- دوره چهارم شماره
دوم -تابستان 94 حسن وحیدي بله
2 درک کاردرمانگر ها از عوامل موثر بر عملکرد غیراخلاقی در حیطه اختلال
عملکرد جسمی بزرگسالان
فصلنلمه علمی پژوهشی طب
توانبخشی حسن وحیدي بله
3 تبیین راهکارهای ارتقاء عملکرد اخلاقی از دیدگاه کاردرمانگران در حیطه اختلال عملکرد جسمی بزرگسالان
فصلنلمه علمی پژوهشی طب
توانبخشی حسن وحیدي بله

شماره عنوان مقاله نام همایش ملی/ بین المللی نقش
1 درک کاردرمانگرها ازعملکردهای بالینی غیراخلاقی درحیطه اختلالات جسمی بزرگسالان بیستمین کنگره کاردرمانی ایرن ملی نفر اول و سخنران
2 بررسی عوامل موثر بر عملکرد غیر اخلاقی کاردرمانگران در حیطه جسمی حرکتی بزرگسالان بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران ملی نفر اول و سخنران
3 Ethical issues in occupational therapy in adults’ physical dysfunction field بیست و دومین کنگره کاردرمانی ایران ملی نفر اول و سخنران
4 درک کاردرمانگرها از ارائه ی راهکارهایی در ارتقاء عملکرد اخلاقی در حیطه اختلال عملکرد جسمی بزرگسالان بیست و سومین کنگره کاردرمانی ایران ملی نفر اول و سخنران

متخصصان روانشناسی، مشاوره و آموزش

ناصر بیرامی
ناصر بیرامیدکترای روانشناسی
عضو هئیت علمی دانشگاه
رقیه وقاری روانشناس و متخصص آموزش کودکان
مطالب مفید بیشتری را بخوانید
مقیاس بالینی مشکلات توجه