متخصصان مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

متخصصان مرکز گفتار درمانی و کاردرمانی تبریز یاشام در یک نگاه

متخصصان گفتار درمانی

دکتر جعفر معصومی

دکترای تخصصی گفتاردرمانی

اولین متخصص دکترای گفتاردرمانی

موسس مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

موسس مرکز آموزش و توانبخشی معلولین ذهنی زیر 15 سال آتیه

مدیر گروه دپارتمان گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشکده توانبخشی

دارای بیش از 20 سال سابقه کار گفتاردرمانی در درمان انواع اختلالات گفتار و زبان

بیشتر بدانیم

سعیده حمیدی

گفتاردرمانگر

و آسیب شناس گفتار و زبان

گفتاردرمانگر مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

دارای بیش از 5 سال سابقه کار گفتاردرمانی در درمان انواع اختلالات گفتار و زبان

عضو انجمن گفتاردرمانی ایران

عضو نظام پزشکی

نهال ریخته گران

فاطمه اژدر زاده

نگین یوسفی

متخصصان کاردرمانی

حسن وحیدی

سوابق اجرایی:
ردیف مرکز پست
1 اداره بهزیستی شهرستان تبریز کارشناس توانبخشی
2 بیمارستان شهدا تبریز، بیمارستان کودکان تبریز، بیمارستان رازی تبریز، بیمارستان فجر تبریز مربی کاردرمانی
3 مرکز توانبخشی وابسته به بهزیستی: مرکز توانبخشی تبریز، اوتیسم رشد تبریز، اوتیسم رها تبریز، جسمی حرکتی پردیس تبریز، مرکز ذهنی سامان و سارا شهر آستارا، مرکز سرو تهران، کاردرمانگر
4 کلینیک های خصوصی وابسته به معاونت درمان: مرکز توانبخشی سکته مغزی تبسم تهران، مرکز توانبخشی توان افزا تهران، مرکز توانبخشی آتیه تهران، مرکز توانبخشی توان افزا تبریز کاردرمانگر
5 دوره های تکمیلی: بیمارستان علی اصغر (بخش NICU) کاردرمانگر

سوابق آموزشی:
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از سال 1396
سوابق پژوهشی:
شماره عنوان مقاله نام مجله و ایندکس نویسنده اول یا مسئول ایندکس شده در نمایه های گروه یک وزارت بهداشت از جمله ISI و Medline ایندکس شده در نمایه های گروه دو وزارت بهداشت از جمله Scopus , chemical abstract ایندکس شده در نمایه های گروه سه و چهار وزارت بهداشت از جمله ISC, IRAN MEDEX مقالات انگلیسی در سایر مجلات علمی پژوهشی مقالات فارسی در مجلات علمی- پژوهشی
1 درك کاردرمانگرها از
عملکردهاي بالینی غیر
اخلاقی در حیطه اختلال
عملکرد جسمی بزرگسالان
فصلنلمه علمی پژوهشی طب
توانبخشی- دوره چهارم شماره
دوم -تابستان 94 حسن وحیدي بله
2 درک کاردرمانگر ها از عوامل موثر بر عملکرد غیراخلاقی در حیطه اختلال
عملکرد جسمی بزرگسالان
فصلنلمه علمی پژوهشی طب
توانبخشی حسن وحیدي بله
3 تبیین راهکارهای ارتقاء عملکرد اخلاقی از دیدگاه کاردرمانگران در حیطه اختلال عملکرد جسمی بزرگسالان
فصلنلمه علمی پژوهشی طب
توانبخشی حسن وحیدي بله

شماره عنوان مقاله نام همایش ملی/ بین المللی نقش
1 درک کاردرمانگرها ازعملکردهای بالینی غیراخلاقی درحیطه اختلالات جسمی بزرگسالان بیستمین کنگره کاردرمانی ایرن ملی نفر اول و سخنران
2 بررسی عوامل موثر بر عملکرد غیر اخلاقی کاردرمانگران در حیطه جسمی حرکتی بزرگسالان بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران ملی نفر اول و سخنران
3 Ethical issues in occupational therapy in adults’ physical dysfunction field بیست و دومین کنگره کاردرمانی ایران ملی نفر اول و سخنران
4 درک کاردرمانگرها از ارائه ی راهکارهایی در ارتقاء عملکرد اخلاقی در حیطه اختلال عملکرد جسمی بزرگسالان بیست و سومین کنگره کاردرمانی ایران ملی نفر اول و سخنرا

متخصصان روانشناسی، مشاوره و آموزش

دکتر ناصر بیرامی

رقیه وقاری

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
لکنت زبان

توسط مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی تهران دکترای تخصصی گفتاردرمانیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران