متخصصان مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

سعیده حمیدی سعیده حمیدی

گفتاردرمانگر

و آسیب شناس گفتار و زبان

گفتاردرمانگر مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

دارای بیش از 5 سال سابقه کار گفتاردرمانی در درمان انواع اختلالات گفتار و زبان

عضو انجمن گفتاردرمانی ایران

عضو نظام پزشکی

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
زبان مادری چیست و چه اهمیتی برای انسانها دارد؟

توسط مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی تهران دکترای تخصصی گفتاردرمانیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران