متخصصان مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

پردیس امانی

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
کاردرمانی گیلان و کاردرمانگران معتبر استان

توسط مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی تهران دکترای تخصصی گفتاردرمانیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران