متخصصان گفتار درمانی چه کسانی هستند و چه می کنند؟

متخصصان گفتاردرمانی

متخصصان گفتار درمانی

مدت زمان تخمینی مطالعه: 3 دقیقه

گفتار درمانی تبریز گفتار درمانی و کاردرمانی تبریز یاشام » جدیدترین مقالات » متخصصان گفتار درمانی چه کسانی هستند و چه می کنند؟

متخصصانی هستد که به درمان گفتار می پردازند.

  متخصصان گفتار درمانی با گفتار، درمان نمی کنند بلکه گفتار را درمان می کنند.

آسیب شناسان گفتار و زبان که بصورت عامیانه گفتاردرمان نامیده می شوند.

متخصصانی هستند که متخصص ارتباطات انسانی، رشد آن و اختلالات مرتبط با آن هستند.

این متخصصان در سه مقطع تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و دکترا فارغ التحصیل از دانشگاههای علوم پزشکی هستند.

در کشورهای دیگر مقاطع تحصیلی فوق لیسانس و دکترا حق ویزیت مراجعان را دارند.

 در ایران هرسه مقطع تحصیلی می توانند پذیرش مراجع داشته باشند.

متخصصان گفتار درمانی چکاری انجام می دهد؟

متخصصان گفتاردرمانی به بررسی و شناسایی مشکلات گفتار زبان شناخت ارتباط و اختلالات جویدن، بلع و مشکلات ناحیه دهان می پردازند.

متخصصان گفتاردرمانی انواع مشکلات ارتباطی (اختلالات گفتاری، اختلالات زبانی و اختلالات جویدن و بلع) را شناسایی می نمایند.

تولید روانی گفتار لکنت مشکلات گفتاری زبان بیانی زبان دریافتی را ارزیابی و راه حلهای مناسب با آنرا ارایه می نماید.

اختلالات گفتاری شامل اختلالات زیر است و نقش متخصصان گفتار درمانی

اختلال تولید صداها و حروف:

مشکل در تولید صداها در هجاها یا کلمات و جملات بطوریکه شنونده متوجه نمی شود که فرد چی میگوید.

روانی گفتار:

مشکلاتی مانند لکنت که در آن جریان گفتار قطع می شود و فرد در کلمات گیر می کند یا آنها را تکرا می کند یا صداها را می کشد.

مطالب مفید بیشتر
گفتار آهنگین (MIT) و در چه بیمارانی کاربرد دارد؟

تشدید و مشکلات صوت و صدا

مشکلاتی در بلندی زیر وبمی و کیفیت صدا که فرد شنونده متوجه منظور گوینده نمی شود. این مشکلات ممکن است در گوینده سبب ناراحتی شود.

اختلالات و مشکلات زبان متخصصان گفتار درمانی:

مشکلات زبان به دو گروه مشکلات زبان بیانی و زبان دریافتی تقسیم می گردد.

مشکلات زبان دریافتی:

مشکلات فهم و پردازش زبان

مشکلات زبان بیانی:

مشکل در کنار هم قرار دادن کلمات، کمبود واژگان بیانی، ناتوانی در کاربرد کلمات در بافت اجتماعی درست.

اختلالات ارتباطی شناختی و متخصصان گفتار درمانی:

مشکل داشتن در مهارتهای ارتباطی که شامل حافظه، توجه، درک، سازمانبندی، تنظیم رفتار و حل مسئله می باشد.

دیسفاژیا و مشکلات خوردن و جویدن و بلع :

فرد در خوردن و یا نوشیدن مشکل دارد و هنگام جویدن و بلع سرفه کرده و حالش بهم خورده و غذا را پس می دهد.

توسط مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی تهران دکترای تخصصی گفتاردرمانیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران

یک دیدگاه

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.